Kontakt:

Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, voditeljica Županijske matične razvojne službe

Tel. 051 212-029; 211-139, 099 2832-499

e-mail: ljiljana.crnjar@gkri.hr

Matije Gupca 23

Središnja smo županijska narodna knjižnica koja obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije, sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnostiPravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj i odluci Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske o mreži županijskih narodnih knjižnica koje unutar hrvatskog knjižničnog sustava obavljaju temeljnu matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice. Sredstva za obavljanje matične djelatnosti osiguravaju se iz državnog proračuna, a realiziraju putem Ministarstva kulture i medija RH. 

Organizacijska jedinica-Županijska matična razvojna služba obavlja poslove prema utvrđenom planu i programu rada.