U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  organiziramo tečaj Primjena ISO standarda u knjižničnoj statistici.

Mjesto održavanja: dvorana RIHub-a (ex Bernardi), Ivana Grohovca 1 a

Datum i vrijeme održavanja: petak, 22. studenog 2019.; 10.30-14.30

Tečaj vode:

Frida Bišćan, prof., knjižničarska savjetnica

Dunja Marija Gabriel, prof., knjižničarska savjetnica

Sadržaj:

Tečaj se sastoji od općeg dijela i posebnog dijela prema vrstama knjižnica:

1. Opći dio: HRN ISO 2789:2014 i HRN ISO 11620:2014

2. Statistički podaci i pokazatelji iz Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja

statističkih podataka o poslovanju knjižnica u svrhu analiziranja i vrednovanja rada

– narodnih knjižnica

– školskih knjižnica

Ishodi učenja:

Polaznici će se temeljito upoznati s normama HRN ISO 2789:2014 i HRN ISO 11620:2014, statističkim podacima i pokazateljima iz Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica i načinima njihova korištenja u svrhu analiziranja i vrednovanja rada knjižnica u nacionalnom knjižničnom sustavu i podsustavima.

Namijenjeno: knjižničarima narodnih i školskih knjižnica

Obvezna prijava sudjelovanja na e-mail: ljiljana.crnjar@gkri.hr, zaključno do srijede, 20. 11. 2019.