Zatvori

Potencijal hidrogena

Katja Grcić / proza

Bacač kamena

Filip Rutić / proza

Lady Lazarus II.

Mirta Maslać / poezija

Ars poetica

Mirta Maslać / poezija

Nekretnine

Mirta Maslać / poezija

Kronopraktika

Dinko Kreho / proza

Mali i Levijatan

Sven Popović / proza

Sati od žena

Dean Doričić / poezija

Jugo

Mark Boellaard / poezija

nesakidanji dan

Korina Juretić / poezija

Žene su dobre

Dean Doričić / poezija

Iščekivanje

Dean Doričić / poezija

Kad si zločest

Marko Žmak - Žmale / poezija

Punina

Marko Žmak - Žmale / poezija

Žene u životu

Dean Doričić / poezija

Minut mira

Korina Juretić / poezija