Žene su dobre u kuhanju.

Žene su dobre u čišćenju i pospremanju.

Žene su dobre u pranju i pomivanju.

Žene su dobre u posluživanju.

Žene su dobre u pričanju i blebetanju.

Žene su dobre u kupovanju i trošenju.

Žene su dobre u kopanju.

Žene su dobre u plakanju.

Žene su dobre u braku.

Žene su dobre u šaputanju.

Žene dobro mirišu.

Žene su dobre u slikanju i crtanju.

Žene su dobre ko mame.

Žene su dobre za djecu.

Žene su dobre životinjama, a i muškarcima.

Žene su dobre ljubavnice, i glumice.

Žene su dobre u plesu.

Žene su dobre u stresu.

Žene su dobre u pripovjedanju i pisanju.

Žene su i dobri pjesnici.

Žene su dobre u sportu.

Žene su dobre u plivanju, skakanju, i u koplju, i sa diskom.

Žene dobro skijaju, i igraju tenis.

Žene su dobre u znanju.

Žene su dobre u pjevanju i sviranju.

Žene su dobre po zimi, a i po ljeti.

Ali žene su dobre i u međuvremenu.

Žene su dobre u vremenu.

Žene su dobre kad zagusti.

Žene su dobre u opuštanju, i u tulumarenju.

Žene su dobre u opraštanju.

Žene su dobre u ljućenju.

Žene su dobre u liječenju.

Žene su dobre u vožnji (ali ponekad ne baš sve).

Žene su dobre u mužnji, i sa traktorom.

Žene su dobri astronauti (zvijezde ih vole).

Žene su dobre u padanju.

Žene su dobre u sanjanju.

Žene su dobre u skidanju.

Žene su dobri borci.

Žene su dobre u životu.

Žene su dobre dok ne staneš im na žulj.

Žene su dobre s rukama.

Žene su dobre u tri kantuna,

a vjerojatno i u onom četvrtom.

Žene su dobre u osmjehu.

Žene su dobre u srcu.

Žene su dobre u lutanjima.

Žene su dobre u putovanjima,

čak i u onim besciljnim.

Žene su dobre na planini.

Žene su dobre u politici.

Žene su dobre u stripovima.

Žene su dobre k'o kruh.

Žene su dobre dok spavaju.

Žene su dobre u jutru (osim onih

koje još nisu popile svoju prvu kavu).

Žene su dobre prijateljice.

Žene su dobre žene.

Žene su dobre u beskompromisnom i ludom voljenju.

I zato mi nikako nije jasno

zašto ih, do vraga (ah da, žene su i dobri vragovi),

držimo toliko po strani,

kad su tako svestrano i nepopravljivo dobre?