Zatvori

Predloži program

Želite predstaviti knjigu? Organizirali biste raspravu? Postavili biste izložbu? 

Različitim oblicima suradnje uključujemo zajednicu u knjižničnu svakodnevicu te na isti način uvodimo knjižnicu u život zajednice.

U toj stalnoj interakciji sa svim vrstama partnera i suradnika koji mogu pridonijeti boljitku kulturne ponude, a time i zajednice u cijelosti, izlazimo iz okvira vlastite mikro-zajednice i postajemo prepoznatljiva društvena točka – poželjan partner, dobar izbor u traženju pravog suigrača.

Suradničku i partnersku ulogu gradimo po sistemu dodane vrijednosti.

Moto je našeg pristupa: Suradnjom, a ne natjecanjem – do rezultata.

Suradnjom programe ostvarujemo u našim prostorima i izvan njih.

Kao javna ustanova, Knjižnica je izrazito otvorena prema svim oblicima suradnje s ostalim javnim ustanovama, udrugama i pojedincima na riječkom području i PGŽ-u, u Hrvatskoj, kao i u međunarodnoj zajednici. I sadržaji u fizičkom i dio onih u virtualnom svijetu, nastaju upravo kao dio takve suradnje i otvorenosti.

Kao kulturna institucija, Knjižnica svoju programsku ponudu gradi na kvaliteti, znanju i umjerenosti.

Tko može postati suradnik/partner Knjižnice?

INSTITUCIJE

Kulturne, obrazovne, znanstvene institucije u zajednici. Lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj.

NAKLADNICI/IZDAVAČI

Kao nositelji izdavačke djelatnosti (djelatnost kojom djelo postaje dostupno javnosti, a uključuje pribavljanje i odabir rukopisa, uređivanje, grafičko-likovno oblikovanje, organizaciju tiskanja ili drugog oblika proizvodnje, promidžbenu djelatnost te raspačavanje) oni su naši najbliži suradnici u promidžbi čitanja i dostupnosti knjige.

UDRUGE

S ciljem zadovoljenja što šireg opsega interesa sugrađana, Knjižnica je otvorena za suradnju s udrugama u zajednici čiji je djelovanje sukladno misiji Knjižnice.

POJEDINCI

Autori (književnici, pisci, pjesnici, ilustratori, znanstvenici, publicisti...), roditelji, odgojitelji, učitelji, narodni i školski knjižničari, psiholozi, pedagozi, defektolozi i svi ostali uključeni u razvoj djece izuzetno su važni suradnici Knjižnice. Samo zajedničkim trudom i nastojanjima možemo odgajati čitatelja.

Obrazac za predlaganje programa

 • Potrebno je ispuniti sva polja
 • (uz kratke bilješke o njima)
  (ili plan događanja)
  (označiti potrebno)
  (označiti potrebno)

  Formalne smjernice za organizaciju programa

  U skladu sa svojom javnom ulogom i poslanjem temeljenim na međunarodnim i hrvatskim dokumentima za narodne knjižnice te na svome statutu i drugim aktima, Gradska knjižnica Rijeka   provodi i organizira različite kulturne, obrazovne, animacijske i promotivne programe.

  Na taj način Knjižnica ostvaruje svoje ključne zadaće vezane uz obavješćivanje, opismenjavanje, obrazovanje i kulturu, s naglaskom na stvaranju i jačanju čitateljskih navika, promociji i popularizaciji književnosti, kulture i znanosti, poticanju kreativnosti, društvene uključenosti i slično.

  Knjižnica se vodi načelom javnog interesa, profesionalne kvalitete, neprofitnosti i etičnosti, otvorenosti i jednakosti  za sve građane. 

  Spomenute programe Knjižnica organizira samostalno prema planu i vlastitoj inicijativi, a dio programa se ostvaruje u suorganizaciji s partnerima, ustanovama, udrugama, tvrtkama ili pojedincima,  na poticaj jedne ili druge strane.

  Programi koje planira Knjižnica imaju prednost u odnosu na programe potaknute od strane partnera.

  Programi se u pravilu organiziraju u prostorima Knjižnice, najčešće u Ogranku Trsat i Palači Modello ali i drugdje. Samo u iznimnim situacijama programi se priređuju u prostorima izvan Knjižnice.

  Knjižnica svoje prostore ne iznajmljuje i ne ustupa, niti uz naknadu, niti bez naknade. Knjižnica je uvijek uključena u organizaciju programa u svojim prostorima.

  Programi na poticaj partnera

  I programi na prijedlog partnera ostvaruju se u suorganizaciji s Knjižnicom.
  Knjižnica ne naplaćuje usluge suorganizacije.

  Na osnovi uvodnih načela te prostornih i vremenskih kapaciteta, Knjižnica zadržava pravo izbora programa, s posebnim naglaskom na kriteriju kvalitete i korisnosti sadržaja.

  U svojoj ponudi partner je dužan Knjižnicu upoznati sa svim potrebnim elementima važnim za sadržaj i organizaciju programa.

  Knjižnica ne sudjeluje u eventualnim troškovima programa koji se ostvaruju na poticaj partnera, točnije, ne pokriva troškove predlagaču programa proizišle iz njegovog dijela organizacije.

  Knjižnica sudjeluje u troškovima provedbe programa na sljedeći način:

  Knjižnica ulaže vrijeme u dogovore oko organizacije, pripreme i provedbe programa, posvećujući pritom posebnu pažnju predlagatelju programa. 
  Organizacija, priprema i provedba zbivanja uključuju: izradu pozivnice, obavještavanje medija, komunikaciju s medijima kad oni pokažu poseban interes za određeno zbivanje, brigu oko detektiranja, pronalaženja i obavještavanja publike koja je za svako događanje specifična i posebna, nazočenje predstavnika Knjižnice na događanju uz brigu oko uređenja prostora, tehničke detalje reorganizacije prostora (Gradska knjižnica Rijeka ne posjeduje poseban programski prostor te se za svako događanje postojeći korisnički prostor preuređuje u programski, i obrnuto, po završetku zbivanja), omogućavanje i postavljanje tehnike prema potrebi (LCD, laptop, platno, razglas).
  Knjižnica ulaže svoj profesionalni pristup organizaciji kulturnih događanja, znanje i profesionalnost djelatnika zaduženih za bavljenje ovim dijelom knjižnične djelatnosti. 

  Upute partnerima u suorganizaciji programa

  Prijedloge mogućih partnera Knjižnica prima kontinuirano kroz online obrazac i na sljedeće kontakte:
  Kontakt telefon: 051 / 320-016. 
  Kontakt e-mail adresa: programi@gkri.hr
  Kontakt osoba: Tanja Badanjak

  Potencijalni partner dužan je Knjižnici predočiti relevantne informacije: sadržaj i tema programa, plan/scenarij događanja, kratke bilješke o sudionicima izvedbe programa/izvođačima programa, ciljanu skupinu kojoj je program namijenjen i sl.

  U slučaju da je riječ o predavanju Knjižnica može tražiti sažetak izlaganja ili po potrebi cjeloviti tekst izlaganja.

  Nakon što Knjižnica prihvati progam u svojstvu domaćina i suorganizatora, obje su strane obvezne međusobno se informirati te zajedno i usuglašeno donositi sve odluke vezane za pripremu i realizaciju programa. 

  Najkasniji rok za prihvaćeni i usuglašeni program između Knjižnice i partnera ne može biti kraći od 45 dana prije dana održavanja programa.  

  Pri realizaciji programa nije dopušteno reklamiranje proizvoda, sponzora, tvrtke, organizacije i sl. Knjižnica odlučuje o izuzecima od toga pravila ako se radi o promicanju knjige, čitanja ili nekog drugog javnog dobra ili usluge.

  Vrijeme trajanja programa:  45 - 90 minuta.

  Ukoliko plakat ili pozivnicu izrađuje partner, obavezan je staviti logo Knjižnice te prije objave u javnosti dati pozivnicu i/ili plakat  na autorizaciju Knjižnici.
   

  Obveze Knjižnice kao domaćina i suorganizatora

  Knjižnica osigurava potreban prostor i tehniku kojom raspolaže za potrebe dogovorenog programa.

  Knjižnica nema poseban prostor za programska događanja. Najčešće zbog tih aktivnosti na određeno vrijeme mora zatvoriti vrata svojim korisnicima za svakodnevne knjižnične usluge, a prostor  preuređuje u skladu s potrebama programa, te nakon programa ponovno vraća za svakodnevnu knjižničnu namjenu. 

  Knjižnica obavještava javnost o događanju na sljedeći način:  Rijeka-info Novog lista,  web stranica  Knjižnice, facebook stranica Knjižnice,  e-mail adresar Knjižnice,  priopćenje medijima, iznimno poštanski adresar ciljanih uzvanika

  Knjižnica distribuira  pozivnice/plakate po odjelima i ograncima Knjižnice, te iznimno, prema posebnim potrebama ili procjeni Knjižnice, i po drugim javnim prostorima u gradu.

  Predstavnik Knjižnice u ime domaćina programa i suorganizatora može predstavljati program u medijima, davati izjave i najavljivati program uoči njegova održavanja.

  Predstavnik Knjižnice dočekuje goste i publiku, daje izjavu medijima pristiglima na program, otvara kulturno događanje pozdravnim i najavnim slovom u ime domaćina, po potrebi i dogovoru vodi/ moderira kulturno događanje (uz prethodnu pripremu), fotografira i po potrebi zaključuje kulturno događanje.

  Predstavnik Knjižnice piše izvješće o događanju nakon održavanja za web stranicu Knjižnice i po potrebi i dogovoru za medije.

  Izložbe

  Na temelju istih  načela i smjernica kao za sve ostale programe, a u skladu s prostornim i drugim kapacitetima u Knjižnici se organiziraju i likovne izložbe, i to u Ogranku Drenova i u Narodnoj čitaonici.

  U Ogranku Drenova organiziraju se samostalne ili skupne izložbe slikara i fotografa – amatera.
  Knjižnica pri organizaciji tih izložaba surađuje s Mjesnim odborom Drenova.

  U Narodnoj čitaonici ne priređuju se samostalne izložbe. 
  Iznimka su prateće izložbe koje čine dio neke programske cjeline te izložbe ilustratora književnih djela.

  Izložbe organizira Knjižnica samostalno ili u suradnji s partnerima: udrugama, institucijama, Gradom Rijekom, Primorsko-goranskom županijom i sl.

  Kod izložbi na prijedlog partnera, obveze partnera su opremanje slika i drugih izložbenih eksponata, te pravovremeno preuzimanje izložaka po skidanju izložbe. Knjižnica nema prostorne ni sigurnosne uvjete za čuvanje građe partnera.

  Kod postavljanja izložbe  nisu dopuštene nikakve intervencije koje oštećuju zidove i prostor, poput lijepljenja sadržaja na zidove. 

  Prednost imaju izložbe tematski vezane za knjižnice, knjižničarstvo, knjigu, književnost i ilustraciju.