Magazin je punokrvno sadržajno medijsko odredište o kulturi, knjizi, književnosti, izdavaštvu, kreativnosti, edukaciji, pop kulturi, a  prikazi, osvrti, recenzije, razgovori, teme, eseji, kratke priče (...) samo su dio sadržaja koji u njemu mogu naći svoje mjesto. Cilj je Magazina pružati snažnu i otvorenu podršku kulturnom i kreativnom stvaralaštvu u segmentu pisane riječi te biti kanal promoviranja, problematiziranja, analiziranja (...) zanimljivih fenomena na "sceni".

Sadržaj kojem se posebno želi pružiti pažnja jest onaj koji ulazi u područja progresivnog, nepoznatog i svježeg te onaj koji odgaja, inspirira i aktivira.

Cilj Magazina je rad knjižnice dodatno približiti građanima, učiniti ga vidljivim i transparentnim.