Žene su u svijetu.

                Žene su u haljinama.

                Žene su u odorama.

                Žene su u mislima.

                Žene su u oblacima.

                Žene su u zraku.

                Žene su u moru.

                Žene su u hladu.

                Žene su u svemiru.

                Žene su u redu.

                Žene su u godinama.

                Žene su u sportu.

                Žene su u kući.

                Žene su u noći.

                Žene su u modi.

                Žene su u knjizi.

                Žene su u budućnosti.

                Žene su u avionu.

                Žene su u ljepoti.

                Žene su u miru.

                Žene su u zemlji.

                Žene su u pravu.

                Žene su u radu.

                Žene su u trku.

                Žene su u mraku.

                Žene su u osami.

                Žene su po svuda,

                dok blještavo svijetle

                okupane svojom jakom posebnošću.