Duboko zdola

Jada

Sebe

Njega

Zdola

Nemogućega

Ti si moj minut

Mira

Kad ledena princeza

Tesana savršenstvu

Moru oteče.

 

 

Fraj

Borićeva

Iglica

Akupunktura

kamenjra

divjaka

pripiče čez

zaprt leni hlad

zagrnjena žega

mriža hićena

moru pod vali

profumi z vodun kroz zrak

va soli kupaju sunce

dišiš mi

dišen te

život je za zemju

 

Bez razuma

Va tvojoj zjenici

Nigdi va tvojoj

Boji kad zapreš

Kapki

Još dokla ti j

San tako lagak

Šapjen ti

D ate smetan

Razumi me

Ja razuma

Niman

 

Teplina teškoća

teplina teškoća

pušćaš  zdola vratih

istu slatku

cedulu

gazdinstva vreli zahtjevi

ni bitno

ča j čuda vrimena

pasalo

to j tvoj

sebični

nigder

nastat ću ostat

ja san svoja zadovojština

refužo postava prve lige

šlag na torti

pakovanoj  va celofanski

zlatun

I tvoja žuška pohlepa

stani va filu za črni kruh