Zatvori

nesakidanji dan

Korina Juretić / poezija

Minut mira

Korina Juretić / poezija

Žudnja

Korina Juretić / poezija

Prama obzovi

Korina Juretić / poezija

U zaparenom ogledalu

Korina Juretić / poezija

Ne piši mi stihove o patnji

Korina Juretić / poezija

Tromb

Tea Rukavina / poezija

Minuit socolate

Andreja Hrašćanec Jezeršek Malta / poezija

Perverzija

Željka Kovačević Andrijanić / poezija

VIII

Korina Juretić / poezija

O ljubavi općenito

Kristina Posilović / poezija

(Ko sem jo?)

Mirela Fuš / poezija

Nitko ne može pričati o smrti

Eugen Kinkela / poezija

U slojevima i redovima

Kristina Posilović / poezija

Uputstvo za djevojke

Tanja Stupar Trifunović / poezija

Ki

Chakulon / poezija

Odonata

Alen Brabec / poezija

Bombomnjera

Darko Cvijetić / poezija

Moja skala

Leo Berišić / poezija