Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj

http://maticna.nsk.hr/adresar-knjiznica/

Portal narodnih knjižnica

http://www.knjiznica.hr

Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj

http://upisnik.nsk.hr/upisnik-knjiznica