Pravilnik o matičnoj djelatosti knjižnica i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_81_1506.html

Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_66_1318.html

Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_78_1483.html

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021 )

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_107_1886.html

Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_27_452.html

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/2023)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_19_328.html