Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (19/2023) objavljen je u Narodnim novinama 17. veljače 2023. a stupio je na snagu 24. veljače. Pravilnikom se uređuje postupak upisa knjižnične građe u registar kulturnih dobara. Ovim Pravilnikom prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11 i 130/13).

Dana 8. ožujka 2023. godine objavljen je Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023) a stupio je na snagu 15. ožujka 2023. godine. Jedinstvenim Pravilnikom uređuju se svi postupci zaštite, revizije i otpisa knjižnične građe. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05) i Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02).