Novi Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u RH objavljen je u Narodnim novinama br. 81/2021, dana 16. srpnja 2021. Tekst Pravilnika dostupan je na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_81_1506.html

Nakon Pravilnika o obveznom primjerku (NN 66/2020 od 5. lipnja 2020) te Pravilnika o Upisniku knjižnica (NN 78/2020 od 8. srpnja 2020.)  ovo je treći od više pravilnika i standarda koji bi trebali  uslijediti nakon donošenja novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, NN 98/2019 ).