Županijska matična razvojna služba izvješćuje o svom radu redovitim godišnjim izvješćima koja se dostavljaju Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske za područje rada s narodnim knjižnicama, Ministarstvu znanosti i obrazovanja za područje rada sa školskim knjižnicama te Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu − službama nadležnim za pojedine vrste knjižnica u Centru za razvoj knjižnica i knjižničarstva.

O radu Županijske matične razvojne službe Gradska knjižnica Rijeka izvješćuje i svog osnivača, Grad Rijeku u okviru redovitih polugodišnjih i godišnjih izvješća o radu ustanove.

Preuzimanje izvješća: