UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice

http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/UNESCOv_manifest_za_narodne_knjiznice.htm

UNESCO-v Manifest za školske knjižnice (HKD Novosti, 1999, 13, str. 25)

http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/unesco.pdf

Knjižnice i intelektualna sloboda, izjava IFLA/FAIFE (HKD Novosti, 1999, 13, str. 11)

http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/kiis.htm

IFLA -in manifest o internetu

http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/IFLA_manifest_o_Internetu.htm

IFLA/UNESCO Manifest za digitalne knjižnice

http://www.ifla.org/files/assets/digital-libraries/documents/ifla-unesco-digital-libraries-manifesto-hr.pdf

Kopenhaška deklaracija (HKD Novosti, 2000, 14, str. 15)

PULMAN-smjernice

IFLA-ina izjava o transparentnosti, kvalitetnom upravljanju i antikorupciji

http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/209

Knjižnična politika za Europu – Bečka deklaracija

http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/210

IFLA – ine Smjernice za knjižnične usluge za djecu

http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-hr.pdf

IFLA -ine Smjernice za građu laganu za čitanje 

IFLA -ine smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom

IFLA – Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom : lista za samoprocjenu

IFLA – Primjena istraživanja u promicanju pismenosti i čitanja: smjernice za knjižničare

IFLA-in etički kodeks za knjižničare i druge informacijske stručnjake

http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/647

IFLA-in manifest o knjižničnoj statistici

http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/420

Pravo na e-čitanje (EBLIDA)

http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/718

IFLA/UNESCO Manifest za digitalne knjižnice