U Primorsko-goranskoj županiji djeluje ukupno 59 osnovnih škola. Osnivač 31 škole je Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka je osnivač 24 osnovne škole, Grad Crikvenica 2, Grad Opatija 1 i Nadbiskupija riječko-senjska 1.

U Županiji djeluje ukupno 31 srednja škola i 4 učenička doma. Osnivač svih, izuzev Salezijanske klasične gimnazije, je Primorsko-goranska županija.

U navedenim osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima djeluje ukupno 87 školskih knjižnica: 59 osnovnoškolskih, 24 srednjoškolske i 4 knjižnice u domovima učenika.

Kad je riječ o osnovnoškolskim knjižnicama, u 5 osnovnih škola djeluju knjižnice i u područnim školama: 4 područne škole Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" Krk − Baška, Punat, Vrbnik i Vrh, 3 područne škole Osnovne škole"Petar Zrinski"Čabar − Gerovo, Prezid, Tršće, 2 područne škole Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko− Moravice i Severin na Kupi te 1 područna škola OŠ Omišalj - Dobrinj te 1 područna škola OŠ V. C. Emin Lovran - Mošćenička Draga.

U 31 srednjoj školi prostorno djeluju 24 školske knjižnice. Ukupno 18 škola ima školsku knjižnicu koju prostorno samostalno koristi. Ukupno 13 škola ima školsku knjižnicu koju prostorno dijeli s knjižnicom druge škole: Gimnazija Eugena Kumičića i Hotelijersko-turistička škola Opatija; Graditeljska škola za industriju i obrt i Građevinska tehnička škola Rijeka; Gimnazija Andrije Mohorovičića i Prva riječka hrvatska gimnazija; Prometna škola Rijeka, Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja i Strojarsko-brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja; Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju i Prirodoslovna grafička škola Rijeka.

Škole koje prostorno dijele školsku knjižnicu imaju svaka zaposlenog knjižničara na puno ili pola radnog vremena, ovisno o broju razrednih odjeljenja, prostor i oprema se dijele ravnopravno, dok kad je riječ o fondu, dio škola ima svaka svoj fond, a druge imaju dio fonda zajedničkog a dio vlastitog.

U sva 4 učenička doma djeluju knjižnice odnosno zbirke knjiga za posudbu, no kadrovsko pitanje niti u jednom nije zadovoljavajuće riješeno.

Statistika rada: