Grad Bakar

Pomorska škola Bakar

Nautička 14

51222 Bakar

tel.: 051 761-211

faks: 051 761-516

http://ss-pomorska-bakar.skole.hr

e-mail: info@pomorskabakar.hr

Katalog knjižnice: https://ss-pomorska-bakar.zaki.com.hr

Knjižničarka: Marija Miletić

Grad Crikvenica

Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica

Zidarska 4

51260 Crikvenica

tel.: 051 241-202

faks: 051 781-044

http://ss-abarca-crikvenica.skole.hr

e-mail: ured@ss-abarca-crikvenica.skole.hr

Katalog knjižnice: https://ss-abarca.zaki.com.hr

Knjižničarke: Helena Starčević, Ivna Lončarić

e-mail: ivna.belamaric@skole.hr

Grad Čabar

Srednja škola “Vladimir Nazor” Čabar

Narodnog oslobođenja 5

51306 Čabar

tel.: 051 821-017

faks: 051 821-034

http://www.ss-vnazor-cabar.skole.hr

e-mail: ured@ss-vnazor-cabar.skole.hr

Katalog knjižnice: https://ss-cabar.zaki.com.hr

Knjižničarka: Marica Keča

e-mail: marica.keca@skole.hr

Grad Delnice

Srednja škola Delnice

Lujzinska cesta 42

51300 Delnice

tel./faks: 051 812-203; 051 811-009 (knjižnica);

http://ss-delnice.skole.hr

e-mail: ured@ss-delnice.skole.hr

Katalog knjižnice: https://ss-delnice.zaki.com.hr

Knjižničarka: Koraljka Renier Valinčić

Grad Krk

Srednja škola “Hrvatski kralj Zvonimir” Krk

Vinogradska 3

51500 Krk

tel.: 051 221-400; knjižnica int. 111

faks: 051 867-320

http://ss-hrvatskikraljzvonimir-krk.skole.hr

e-mail: srednja-skola-krk@ri.t-com.hr

Katalog knjižnice: https://ss-krk.zaki.com.hr

Knjižničarke: Mirjana Komadina Mergl

                   Daria Papa

e-mail: srednja.skola.krk@gmail.com

Grad Mali Lošinj

Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj

Omladinska 10

51550 Mali Lošinj

tel.: 051 231-101: knjižnica int. 108

faks: 051 231-821

http://www.ss-aharacica-malilosinj.skole.hr

e-mail: tajnistvo@ss-aharacica-malilosinj.skole.hr

Katalog knjižnice: https://ss-aharacica-malilosinj.zaki.com.hr

Knjižničarke: Milica Prole, Sandra Maljić

e-mail: sandra.maljic@skole.hr

Grad Opatija

Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (dijeli prostor s knjižnicom Hotelijersko-turističke škole)

Draga Gervaisa 2

51410 Opatija

tel./faks: 051 271-966

http://www.gimnazija-ekumicica-opatija.skole.hr

e-mail: gek.opatija@gimnazija-ekumicica-opatija.skole.hr

Katalog knjižnice: https://gek-opatija.zaki.com.hr

Knjižničarka: Kristina Staničić

Hotelijersko-turistička škola (dijeli prostor s knjižnicom Gimnazije Eugena Kumičića Opatija)

Draga Gervaisa 2

51410 Opatija

tel./faks: 051 271-595

http://www.ss-hotelijersko-turisticka-opatija.skole.hr

e-mail: hts@ss-hotelijersko-turisticka-opatija.skole.hr

Katalog knjižnice: https://gek-opatija.zaki.com.hr

Knjižničarka: Nikolina Žic

Obrtnička škola Opatija

Bože Milanovića 3

51410 Opatija

tel. 051 494-815; 051 404-810 (knjižnica)

faks: 051 271-543

http://ss-obrtnicka-opatija.skole.hr

e-mail: ured@ss-obrtnicka-opatija.skole.hr

Katalog knjižnice: https://obrtnicka-op.zaki.com.hr/

Knjižničarka: Dubravka Peljhan

Ugostiteljska škola Opatija

Kumičićeva 14

51410 Opatija

tel. 051 718-520; knjižnica: 051 561-391

faks: 051 711-154

http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

Katalog knjižnice: https://us-opatija.zaki.com.hr

Knjižničarka: Jasminka Mešter

Grad Rab

Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab

Banjol 11

51280 Rab

tel./faks: 051 724-179: 051/724-941(knjižnica)

http://ss-mddominisa-rab.skole.hr

e-mail: ssrab-ravnatelj@skole.hr

Katalog knjižnice: https://ss-mddominisa-rab.zaki.com.hr

Knjižničarka: Margarita Čutul

e-mail: margarita.cutul@skole.hr

Grad Rijeka

Drvodjeljska i strojarska škola Rijeka

Jože Vlahovića 10

51000 Rijeka

tel.: 051 675-834; 675-753

faks: 051 675-647

https://sbs-ioz.hr/

e-mail:tajnistvo@ss-drvodjeljskaistrojarska-ri.skole.hr

Katalog knjižnice: https://sbsr.zaki.com.hr

Knjižničarka: dr. sc. Karmen Delač-Petković

e-mail: knjiznica@ss-drvodjeljskaistrojarska-ri.skole.hr

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Ivana Filipovića 2

51000 Rijeka

tel.: 051 213-890

faks: 051 214-457

http://ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr

e- mail: ekmm@ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr

Katalog knjižnice: https://es-mmrijeka.zaki.com.hr

Knjižničarke: Marina Vitaljić, Kristina Kokić Kontić

e-mail: knjiznica_esmm2@net.hr

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

(dijeli prostor s knjižnicom Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo)

Zvonimirova 12

51000 Rijeka

tel.: 051 678-930; knjižnica 051 678- 938

faks: 051 678-946

http://www.eios.hr

e-mail: eios@eios.hr

Katalog knjižnice: https://erieo-skola.zaki.com.hr

Knjižničarka: Milena Klanjac

e-mail: milena.klanjac@eios.hr

Gimnazija Andrije MohorovičićRijeka

(dijeli prostor s knjižnicom Prve riječke hrvatske gimnazije)

Frana Kurelca 1

51000 Rijeka

tel/faks: 051 338-195; knjižnica: 051 339-115/24

http://www.gimnazija-amohorovicica-ri.skole.hr

e-mail: gim.moho@ri.t-com.hr

Katalog knjižnice: https://library.foi.hr/lib/151

Knjižničarka: Leonila Marač

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova - Rijeka

Laginjina 1

51000 Rijeka

tel./faks: 051 226-859; knjižnica: 099 8166-407

http://www.ogs-imateticaronjgova-ri.skole.hr

e-mail: gsimr@ri.t-com.hr

Katalog knjižnice: https://gs-imronjgova.zaki.com.hr

Knjižničarka: Lovorka Ruck

Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka

(dijeli prostor s knjižnicom Građevinske tehničke škole)

Podhumskih žrtava 4

51000 Rijeka

tel./faks: 051 372-032; knjižnica: 051 561-091

http://ss-graditeljska-industrijaiobrt-ri.skole.hr

e-mail: ured@ss-graditeljska-industrijaiobrt-rijeka.skole.hr

Katalog knjižnice: https://ss-graditeljska-industrijaiobrt-ri.zaki.com.hr

Knjižničarka: Silvija Franović

Građevinska tehnička škola Rijeka

(dijeli prostor s knjižnicom Graditeljske škole za industriju i obrt)

Podhumskih žrtava 4

51000 Rijeka

tel. 051 372-055; knjižnica: 051 561-091

faks: 051 371-075

http://www.ss-gradjevinska-tehnicka-ri.skole.hr

e-mail: gts@ss-gradjevinska-tehnicka-ri.skole.hr

Katalog knjižnice: https://ss-graditeljska-industrijaiobrt-ri.zaki.com.hr

Knjižničarka: Maja Cvjetković

Medicinska škola u Rijeci

Braće Branchetta 11 a

51000 Rijeka

tel./faks: 051 217-022: knjižnica: 563-818

http://ss-medicinska-ri.skole.hr

e-mail: med-skola-rijeka@ri.t-com.hr

Katalog knjižnice: https://ms-rijeka.zaki.com.hr

Knjižničarke: Silvana Bićanić, Kristina Orešković

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

(dijeli prostor s knjižnicom Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju)

Vukovarska 58

51000 Rijeka

tel./faks: 051 675-740

http://www.ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr

e-mail: pgsri@hi.t-com.hr

Katalog knjižnice: https://pgts-rijeka.zaki.com.hr

Knjižničarka: Tanja Brkljača

Prometna škola Rijeka

(dijeli prostor s knjižnicom Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja

i Drvodjeljske i strojarske škole)

J. Vlahovića 10

51000 Rijeka

tel./faks: 343-036; 641-213 (knjižnica)

http://www.ss-prometna-ri.skole.hr

e-mail: prometna-ri@ri.t-com.hr

Katalog knjižnice: https://promstroj-skola.zaki.com.hr

Knjižničarka: Madlen Zubović

e-mail: madlen.zubovic@skole.hr

Prva riječka hrvatska gimnazija

(dijeli prostor s knjižnicom  Gimnazije Andrije Mohorovičića)

Frana Kurelca 1

51000 Rijeka

tel.: 051 339-115; knjižnica int. 24

faks: 051 214-538

http://www.gimnazija-prva-hrvatska-ri.skole.hr

e-mail: 1.rihrgim@prhg.hr

Katalog knjižnice: https://library.foi.hr/lib/150

Knjižničarka: Sandra Vidović

e-mail: sandra.vidovic2@skole.hr

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Gajeva 1

51000 Rijeka

tel.: 051 217-770

faks: 051 217-724

http://www.pshg.net

e-mail: pshg@gimnazija-prva-susacka-ri.skole.hr

Katalog knjižnice: https://os-sus-rijeka.zaki.com.hr

Knjižničarka: Irena Šlosar

Salezijanska klasična gimnazija Rijeka

Vukovarska 62

51000 Rijeka

tel.: 051 672-986

faks: 051 672-204

http://gimnazija-klasicna-salezijanska-ri.skole.hr

e-mail: skg@ri.t-com.hr

Katalog knjižnice: https://library.foi.hr/lib/400

Knjižničarka: Sunčana Martinčević

e-mail: skg.knjiznica@ri.t-com.hr

Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

(dijeli prostor s knjižnicom Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka)

Zvonimirova 12

51000 Rijeka

tel.: 051 678-910; knjižnica 051 678- 917

faks: 051 678-920

http://www.ss-elektrotehnicka-ri.skole.hr

e-mail: sser@ri.t-com.hr

Katalog knjižnice: https://erieo-skola.zaki.com.hr

Knjižničarka: Gabrijela Mahmutović

Srednja talijanska škola –Rijeka / Scuola media superiore Italiana - Fiume

Erazma Barčića 6

51000 Rijeka

tel.: 051 213-804; 051 213-528 (knjižnica)

faks: 051 330-210

http://www.ss-talijanska-ri.skole.hr

e-mail: sts-smsi@email.t-com.hr

Katalog knjižnice: https://ss-talijanska-ri.zaki.com.hr

Knjižničarka: Dolores Močinić

e-mail: dolores.mocinic@skole.hr

Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka

(dijeli prostor s knjižnicom Prometne škole i Drvodjeljske i strojarske škole)

Jože Vlahovića 10

51000 Rijeka

tel./faks: 051 343-145; knjižnica: 688-575

faks: 051 648-781

http://www.ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr

e-mail: ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr

Katalog knjižnice: https://promstroj-skola.zaki.com.hr

Knjižničarka: Anita Pešut

e-mail: strojarska.knjiznica@ri.t-com.hr

Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci

Šetalište XIII. divizije 2

51000 Rijeka

tel.: 051 431-545; knjižnica: 051 436-901

faks: 051 436-901

http://www.ss-primijenjenaumjetnost-ri.skole.hr

e-mail: spur2@gmail.com

Katalog knjižnice: https://ss-primijenjenaumjetnost-ri.zaki.com.hr

Knjižničarka: Sandra Kovač

Škola za trgovinu i modni dizajn

Stane Vončine 1a

51000 Rijeka

tel.: 051 351-070; knjižnica 051 351 -076

faks: 051 351-077

http://ss-tmd-ri.skole.hr/

e-mail: skola-tmod@ri.t-com.hr

Katalog knjižnice: https://tit-skola.zaki.com.hr

Knjižničarka: Jelena Vlašić Ledenko

Tehnička škola Rijeka

(dijeli prostor s knjižnicom s Prirodoslovne i grafičke škole)

Vukovarska 58

51000 Rijeka

tel./faks: 051 675-746

http://www.ss-tehnicka-ri.skole.hr/

e-mail: ts@ss-tehnicka-ri.skole.hr

Katalog knjižnice: https://pgts-rijeka.zaki.com.hr

Knjižničar: Ervin Grujić

Grad Vrbovsko

Željeznička tehnička škola Moravice

51235 Moravice

Školska 2 a

tel.: 051 877-118; 051 877-138 (knjižnica)

faks: 051 877-523

http://www.ss-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr

e-mail: zts-moravice@gmail.com

Katalog knjižnice: https://ztsmo.zaki.com.hr

Knjižničarka: Nataša Volf Pleše

e-mail: ztsmoravice.knjiznica@gmail.com