Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html

Standard za školske knjižnice (NN 61/2023)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_61_1024.html

Standard za digitalne knjižnice (NN 103/2021)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1836.html

Državno pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339618.html

Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (63/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2130.html

Uredbe

Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312673.html