Zatvori

Zakonski propisi, pravilnici i standardi

Zakoni

Zakoni relevantni za osnivanje, upravljanje i poslovanje knjižnica.  / Više

Pravilnici

Pravilnici relevantni za poslovanje knjižnica i knjižničarsku struku. / Više

Standardi i uredbe

Standardi i uredbe relevantne za poslovanje knjižnica. / Više

Međunarodni dokumenti

Međunarodni dokumenti koji se odnose i na hrvatske knjižnice. / Više