Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html

Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 98/2019)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1945.html

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 35/08, 127/2019)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/259439.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_127_2562.html

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,NN 27/93, NN 38/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/253304.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/258359.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_847.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/2015)

 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) (NN 106/12)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst) (126/12)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_126_2705.html