U Narodnim novinama br. 103/2021 od 24. 9. 2021. objavljeni su: 

- Standard za narodne knjižnice (koji obuhvaća i pokretne knjižnice-bibliobuse)

- Standard za specijalne knjižnice

- Standard za digitalne knjižnice.

 

U Narodnim novinama br. 107/2021 od 1. 10 2021. objavljen je:

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

 

Navedeni podzakonski akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave.