Vjesnik bibliotekara Hrvatske

 

Novosti Hrvatskog knjižničarskog društva

 

Glas NSK : časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice

 

Informatologia

 

Libellarium : časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova

 

Knjižničar/knjižničarka : časopis Knjižničarskog društva Rijeka

 

Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje

 

Novi uvez : glasilo Zagrebačkog knjižničarskog društva

 

Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja