Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara zbog situacije s pandemijom i dalje ne održava tečajeve uživo već isključivo putem webinara.

Stoga smo za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije planirali sljedeće webinare u 2021. godini:

16. travnja - Autorsko pravo i društveni mediji u knjižnicama  (u suradnji sa SVKRI)

4. svibnja - Razvijanje knjižničnih usluga za poticanje rane i obiteljske pismenosti

27. rujna - Osnove preventivne zaštite knjižnične građe (u suradnji sa SVKRI)

Poziv za prijavu uslijedit će nekoliko dana prije najavljenih termina nakon čega će prijavljeni dobiti poveznicu za pristup webinaru.