U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  organiziramo tečaj Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama.

Mjesto održavanja: dvorana RIHub-a (ex Bernardi), Ivana Grohovca 1 a

Datum i vrijeme održavanja: utorak, 27. studenog 2018.; 10.00-14.00

Tečaj vode:

mr. sc. Alka Stropnik, viša knjižničarka

Dajana Brunac, prof., dipl. knjižničarka

Sadržaj: Specifičnosti populacije djece i mladeži, njihove informacijske potrebe i čitateljski interesi (u narodnoj i školskoj knjižnici). Knjižnične usluge za djecu i mladež u svijetu – istraživanja, iskustva, smjernice, djelovanje IFLA-e. Programi i usluge za djecu i mladež u hrvatskim knjižnicama i primjerima dobre prakse. Potrebe djece i mladih i njihov utjecaj na knjižnične usluge, građu, organizaciju rada, posebne programe i promotivne aktivnosti. Mogući oblici suradnje i partnerstva u organizacijama u lokalnoj zajednici. Djeca i mladi kao volonteri u radu knjižnice. Timski rad. Knjižnično osoblje, prostor, zbirke. Polaznicima će biti ponuđen niz primjera i ideja primjenjivih u različitim uvjetima. Osnovni je cilj radionice stjecanje spoznaja i vještina u radu s djecom i tinejdžerima u knjižnici, od razvijanja knjižničnih zbirki do ostvarivanja programa i usluga za njih i s njima. Primjer projekta „Čitamo mi, u obitelji svi“.

Namijenjeno: knjižničarima narodnih knjižnica koji rade u dječjim ili mješovitim odjelima, knjižničarima osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica

Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da će prepoznavati primjere dobre organizacije usluga i službi za djecu i mlade, te razvijati planove za organizaciju usluga za djecu i mlade.

 Obvezna prijava sudjelovanja na e-mail: ljiljana.crnjar@gkri.hr, zaključno do petka, 23. 11. 2018.