Katica Tadić: Rad u knjižnici : priručnika za knjižničare

http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.htm

Elektronička izdanja Hrvatskog knjižničarskog društva

http://www.hkdrustvo.hr/hr/izdanja/kategorija/elektronicka

Elektronička izdanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice

http://www.nsk.hr/category/elektronicka-izdanja/