Poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice u Republici Hrvatskoj obavlja ukupno 20 županijskih matičnih knjižnica, svaka za svoju županiju, od kojih Knjižnice grada Zagreba imaju nadležnost za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Knjižnice Grada Zagreba

Starčevićev trg 6

10000 Zagreb

tel: 01 4694-300; faks: 01 4694-357

Ravnateljica: Višnja Cej

e-mail: visnja.cej@kgz.hr

Voditeljica matične službe: mr. sc. Ivančica Đukec Kero

e-mail: ivancica.dukec@kgz.hr

tel. 01 4694-324

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar

Trg Eugena Kvaternika 11

43000 Bjelovar

tel/faks: 043 243-624

Ravnateljica: Vjeruška Štivić

e-mail: ravnateljstvo@knjiznica-bjelovar.hr

Voditeljica matične službe: Neda Adamović

e-mail: neda.adamovic@gmail.com

tel. 043 243-624

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica Slavonski Brod

S. Miletića 12

35000 Slavonski Brod

tel: 035 445-211, 446-963; faks: 035 445-230

Ravnateljica: Ružica Bobovečki

e-mail: ravnatelj@gksb.hr

Voditeljica matične službe: Mirna Grubanović

e-mail: mirna.grubanovic@gksb.hr

tel: 035 446-963

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

Cvijete Zuzorić 3

20000 Dubrovnik

tel./faks: 020 324-074

Ravnateljica: Lucija Bjelokosić

e-mail:  dubrovacke-knjiznice@dkd.hr,  lucijabj@dkd.hr 

Voditeljica matične službe: Marica Šapro – Ficović

e-mail: msapro@dkd.hr

tel. 020 324-084

ISTARSKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Sv.Ivana 1/A

52100 Pula

tel: 052 300-400, faks: 052 300-403

Ravnateljica: Nadia Bužleta

e-mail: nadia.buzleta@gkc-pula.hr

Voditeljica matične službe za narodne knjižnice: Vanja Fornazar

e-mail: vanja.fornazar@gkc-pula.hr

tel. 052 300-414

Voditeljica matične službe za školske knjižnice: Liana Diković

e-mail: liana.dikovic@gkc-pula.hr

tel. 052 300-410

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac

Lj. Šestića 1

47000 Karlovac

tel: 047 412-376, fax: 047 412-371

Ravnateljica: Kristina Čunović

e-mail:ravnateljica@gkka.hr

Voditeljica matične službe: Anita Malkoč Bišćan

e-mail: maticna@gkka.hr

tel. 047 412-377

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Knjižnica i čitaonica "Fran Galović", Koprivnica

Zrinski trg 6

48000 Koprivnica

tel: 048 623-880; 622-363; faks: 048 622-131

Ravnatelj: Karlo Galinec

e-mail: karlo@knjiznica-koprivnica.hr

Voditeljica matične službe: Ljiljana Vugrinec

e-mail: ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr

tel. 048 622-131

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica Krapina

Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13

49000 Krapina

tel: 049 370-132, faks: 049/301-794

Ravnateljica: Maja Vukina Bogović

e-mail: maja.vukina.bogovic@gkkr.hr

Voditelj matične službe: Zdravko Štefanić

e-mail: zdravko.stefanic@gkkr.hr

tel: 049 370-132

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Samostalna narodna knjižnica Gospić

Dr. Franje Tuđmana 5

53000 Gospić

tel/faks: 053 575-056

Ravnatelj: Milan Šarić

e-mail: knjiznica.gospic@gs.t-com.hr

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec

Trg Republike 4, 40000 Čakovec

tel/faks: 040 311-064

Ravnateljica: Ljiljana Križan

e-mail: knjiznica-cakovec@ck.t-com.hr

Voditeljica matične službe: Dina Kraljić

e-mail: maticna@kcc.hr

tel/faks: 040 310-595 (kućni 13)

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Europske avenije 24

31000 Osijek

tel/faks: 031 211-218

Ravnateljica: Dubravka Pađen-Farkaš

e-mail: gisko@gskos.hr

Voditeljica matične službe: Marijana Špoljarić Kizivat

e-mail: mspoljaric@gskos.hr ; maticna.sluzba@gskos.hr

tel. 031 211-272

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica i čitaonica Požega

A. Kanižlića 3

34000 Požega

tel: 034 312-072, faks: 034/274-455

Ravnateljica:Aleksandra Šutalo

e-mail: gkpz@gkpz.hr

Voditeljica matične službe: Mirjana Franculić

e-mail: mfranculic@gkpz.hr

tel. 034 275-391

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica Rijeka

M. Gupca 23

51000 Rijeka

tel. 051 211-139; faks: 051 338-609

Ravnatelj: Niko Cvjetković

e-mail: niko.cvjetkovic@gkri.hr

Voditeljica matične službe: Ljiljana Črnjar

e-mail: ljiljana.crnjar@gkri.hr

tel. 051 212-029

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak

Rimska bb

44000 Sisak

tel: 044 521-803; faks: 044 521-527

Ravnateljica: Dubravka Šurlan

e-mail: nkc-sisak@nkc-sisak.hr

Voditeljica matične službe: Dunja Holcer

e-mail: dunjaholcer@gmail.com

tel. 044 521-527

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica Marka Marulića Split

Ulica slobode 2

21000 Split

tel. 021 685-012, 021 685-000; faks: 021 685-001

Ravnateljica: Grozdana Ribičić

e-mail: ravnateljica@gkmm.hr

Voditeljica matične službe: Hanja Anić

e-mail: hanic@gkmm.hr

tel. 021 685-013

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik

Poljana maršala Tita 6

22000 Šibenik

tel: 022 201-280; faks: 022 201-300

Ravnatelj: Vilijam Lakić

e-mail: gks@knjiznica-sibenik.hr

Voditeljica matične službe: Melinda Grubišić-Reiter

e-mail: mgrubisic-reiter@knjiznica-sibenik.hr

tel. 021 201-298

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin

Trg slobode 8 a

42000 Varaždin

tel/faks: 042 212-767

Ravnatelj: Mario Šoštarić

e-mail: gknjizmo@vz.t-com.hr

Voditeljica matične službe: Andreja Toljan

e-mail: andreja-4@net.hr

tel: 042 212-766

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica

Trg bana Jelačića 5

33000 Virovitica

tel: 033 721-415; faks: 033 722-815

Ravnatelj: Robert Fritz

e-mail: gkc@vt.t-com.hr

Voditeljica matične službe: Silvija Perić

e-mail: silvija@knjiznicavirovitica.hr

tel. 033 721-940

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Narodna knjižnica i čitaonica Vinkovci

Gundulićeva 6

32100 Vinkovci

tel: 032 332-418; faks: 032 334-675

Ravnateljica: Vedrana Lugić

e-mail: vedrana@gkvk.hr

Voditeljica matične službe: Iva Pezer

e-mail: iva@gkvk.hr

tel: 032 332-418 

ZADARSKA ŽUPANIJA

Gradska knjižnica Zadar

Stjepana Radića 11 b

23000 Zadar

tel: 023 301-100; faks: 023 315-857

Ravnateljica: Doroteja Kamber Kontić

e-mail: gkzd@gkzd.hr

Voditeljica matične službe: Nada Radman

e-mail: nada.radman@gkzd.hr