Grad Rijeka

Dom učenika Sušak

D. Gervaisa 34

51000 Rijeka

tel. 051 437-752

fax: 051 580-964

http://www.dom-ucenika-susak.hr

e-mail:dom@dom-ucenika-susak.hr

Za knjižnicu zadužena: Rosana Racane 

Učenički dom Kvarner

Vukovarska 12

51000 Rijeka

tel. 051 336-221

faks: 051 335-636

http://www.ucenickidomkvarner.hr

e-mail: info@ucenickidomkvarner.hr

 

Učenički dom Podmurvice

Branka Blečića 3

51000 Rijeka

tel./faks: 051 672-327

http://www.ucenicki-dom-podmurvice.hr

e-mail: tajnistvo@ucenicki-dom-podmurvice.hr

Katalog knjižnice: https://ud-podmurvice.zaki.com.hr

Za knjižnicu zadužena: Antonija Mežnarić

Općina Lovran

Učenički dom Lovran

43. istarske divizije 3

51415 Lovran

tel. 051 292-444

faks: 051 291-401

http://www.ucenicki-dom-lovran.hr

e-mail: ud-lovran@ri.t-com.hr