Konzorciju su dodijeljena bespovratna sredstva u okviru programa Erasmus +, KA204, Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih.

TECH.LIBRARY je dvogodišnji projekt kojim koordinira Unione della Romagna Faentina, Italija, s ciljem razvoja digitalnih tehnologija i online alata kao ključnih pokretača za poticanje poboljšanih knjižničnih usluga za slabovidne čitatelje.

Često se kaže da kroz čitanje otvaramo vrata u druge svjetove čime se čitatelju daje mogućnost sudjelovanja u sve raznolikijim iskustvima. Sa svakom pročitanom knjigom drugi život postaje moguć, a knjige su čudesni alati za pristup neograničenom znanju. No može li se svatko od nas koristiti tim „čudesnim alatima“? Mogu li osobe s oštećenjem vida uživati u otvorenosti bezbroj mogućih svjetova? Istina je da je integracija osoba s oštećenjem vida i njihovo sudjelovanje u svim aktivnostima zajednice još uvijek prilično teško ostvariva s obzirom na prepreke u današnjem društvu. Međutim, knjižnice mogu doprinijeti promjeni ove stvarnosti putem digitalne transformacije.

Kroz projekt Tech.Library uključit će se 122 sudionika u aktivnosti obuke i razmjene najboljih praksi, dok će 260 sudjelovati u multiplikativnim događajima. Štoviše, značajan broj knjižnica bit će angažiran u umrežavanju i razmjeni iskustava putem web platforme TECH.LIBRARY koja će im također pružiti korisne informacije, videozapise i materijale za obuku, demo prikaze i još mnogo sadržaja za poboljšanje digitalnih kompetencija njihovih djelatnika.

Očekivani učinak projekta je promicanje stručnog razvoja knjižničnog osoblja u ICT metodologijama uz istovremeno usavršavanje njihovih ključnih kompetencija i poticanje veće uključenosti knjižnica u poboljšanje ključnih usluga namijenjenih slijepim i slabovidnim korisnicima diljem Europe.

Za više detalja o projektu pristupite: Tech.Library: Enhance Public Library Services for Visually Impaired Users through ICT tools and training - Gradska knjižnica Rijeka 

logosbeneficaireserasmusleft_hr_0

 

Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.