Već godinu dana provode se aktivnosti unutar projekta „Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama kroz razvijanje znanja, vještina i stavova (kompetencija) u izvannastavnim aktivnostima”, u organizaciji nevladine udruge Dominium iz Sjeverne Makedonije te u suradnji s partnerima – Gradskom knjižnicom Rijeka i srednjom školom Sv. Konstantina Ćirila Filozofa iz Bugarske. 

Tijekom protekla tri mjeseca provedeno je istraživanje kako bi se utvrdilo stvarno stanje u organizaciji izvannastavnih aktivnosti s posebnim naglaskom na aktivnosti na materinskom i stranim jezicima. U projektu su sudjelovale tri osnovne škole iz Skoplja: "Panajot Ginovski", "Dane Krapčev" i "Bratstvo i Edinstvo". Istraživanje je provedeno na uzorku od dvjestotinjak ispitanika, a podaci su prikupljeni anketnim upitnikom za roditelje i učitelje, te fokus grupama s učenicima i učiteljima. Trenutno je u tijeku obrada prikupljenih podataka, zatim slijedi analiza rezultata, a sve skupa odrazit će se na kvalitetu intelektualnih ishoda koje naši stručni timovi već pripremaju.

U nadolazećem razdoblju planiraju se aktivnosti (LTTA) koje će provesti partnerske organizacije. Na radnom sastanku održanom putem platforme Zoom 5. veljače 2021. dogovoreni su detalji tih aktivnosti.