Sastanku su prisustvovali sudionici iz svih partnerskih organizacija u konzorciju - Marija Miloševska, Ana Porizova i Vaska Bojadji iz Dominium Cultural Hub Skopje (koordinator projekta), Niko Cvjetković i Tanja Badanjak iz Gradske knjižnice Rijeka (partner na projektu) i Biljana Ilieva i Elka Simeonova iz SOUEE "Konstantin - Ćiril filozof" Ruse (partner na projektu).

Tijekom sastanka partnerske su organizacije imale priliku saznati više o svom radu, raspraviti o financijskim i administrativnim aspektima i nekim od osnovnih projektnih dokumenata, uključujući plan procjene i praćenja i plan širenja, kao i naznačiti vremenski okvir za projektne aktivnosti. Prilagodbe projektnim aktivnostima zbog pandemije COVID-19 i preventivnih mjera koje smo također razmotrili.

Sudionici su dijelili nade za osobno provođenje sljedećeg sastanka i aktivnosti, ako to okolnosti dopuštaju.