Skeptički priručnik 1 : antički skepticizam / priredio i preveo Pavle Stojanović

Skeptički priručnik 1 : antički skepticizam / priredio i preveo Pavle Stojanović

Pojam „antički skepticizam“ odnosi se na specifičnu filozofsku tradiciju koja se razvijala tokom pet vekova, od Pirona do Seksta Empiričara. Tokom tog dugog perioda, početna ideja skepticizma, snažna rezerva prema mogućnosti ljudskog saznanja, evoluirala je zahvaljujući različitim pristupima koje su prema njoj zauzimali vodeći skeptici, kao i pod dejstvom razvoja helenističkih filozofskih škola, kako onih koje su ga smatrale svojim učenjem, tako i onih koje mu nisu bile naklonjene. Kroz tekstove sakupljene u ovoj knjizi, čitalac će steći osnovnu predstavu o različitim aspektima ove evolucije.

Pogledaj katalog >>

Skeptički priručnik 2 : savremeni skepticizam / priredili Mašan Bogdanovski i Živan Lazović

Skeptički priručnik 2 : savremeni skepticizam / priredili Mašan Bogdanovski i Živan Lazović

Pogledaj katalog >>

Umijeće sumnje : nagovor na skeptičko mišljenje / Andreas Urs Sommer ; prevela s njemačkoga Nataša Medved

Umijeće sumnje : nagovor na skeptičko mišljenje / Andreas Urs Sommer ; prevela s njemačkoga Nataša Medved

U namjeri da knjiga bude zbirka primjenjivih slučajeva filozofskog sumnjanja, dakle, svojevrsna skeptička kazuistika, odnosno prethodnica nekoj mogućoj skepričkoj etici, autor, suvremeni švicarski filozof i publicist, u njoj ponajprije daje presjek različitih oblika i faza skeptičkog filozofiranja. U tom smislu knjiga se može iščitavati kao svojevrsna vježbenica sumnje, a uvježbavanje počinje onim svakodnevnim te se širi dalje sve do ukidanja svih izvjesnosti. Sažeto, to je umijeće filozofske skepse za svakog i to u trideset i tri lekcije.

Pogledaj katalog >>

U što vjerujemo mi koji u Boga ne vjerujemo / priredio i uredio Drago Pilsel

U što vjerujemo mi koji u Boga ne vjerujemo / priredio i uredio Drago Pilsel

Novinar i društveni aktivist Drago Pilsel prikupio je tekstove 33 hrvatska intelektualca koji svjedoče o svom ateizmu. Oni su u svojim tekstovima izložili u što vjeruju, obrazlagali svoju nereligioznost ili samo pričali o svojim iskustvima s religijom. Knjiga je nastala s ciljem da doprinese širenju dijaloga između vjernika i nevjernika.

Pogledaj katalog >>

Skepticizam i animalna vjera : uvod u sistem filozofije / George Santayana ; [preveo Matej Mužina ; predgovor napisao Gajo Petrović]

Skepticizam i animalna vjera : uvod u sistem filozofije / George Santayana ; [preveo Matej Mužina ; predgovor napisao Gajo Petrović]

Pogledaj katalog >>

Alternativne činjenice : o znanju i neprijateljima znanja / Asa Wikforss ; sa švedskog prevela Željka Černok

Alternativne činjenice : o znanju i neprijateljima znanja / Asa Wikforss ; sa švedskog prevela Željka Černok

Autorica pojmu alternativnih činjenica pristupa s filozofskog i psihološkog gledišta. Pokušava definirati što je to znanje, zašto su ljudi podložni lažima i raznim psihološkim mehanizmima te postavlja ključno pitanje što možemo učiniti kako bi se zaštitili od onoga što se danas događa. Knjiga je podijeljena u šest poglavlja: otpor prema znanju, činjenice, iskrivljeno mišljenje, laži, lažne vijesti i propaganda i kritičko mišljenje u školi.

Pogledaj katalog >>

Izmišljeno znanje : lažna povijest, lažirana znanost i pseudoreligije / Ronald H. Fritze ; s engleskoga preveo Damir Biličić

Izmišljeno znanje : lažna povijest, lažirana znanost i pseudoreligije / Ronald H. Fritze ; s engleskoga preveo Damir Biličić

I pravo i lažno znanje prenosi se istim medijem: jezikom i pričanjem. Autor, američki povjesničar, prati povijest pseudoznanstvenih teorija, izmišljenih kronologija i kontroverznih ideja koje su se uspješno ukorijenile unatoč čvrstim povijesnim dokazima koji ne daju prostora za njihovo opstojanje, no neobične ideje imaju veliku otpornost i popularnost, "od legende o Atlantidi do one o američkim Indijancima koji govore velškim jezikom", a tu su i brojne rasističke kozmogonije u pseudoreligijama i pseudopovijesti.

Pogledaj katalog >>

Znanost o znanosti i refleksivnost / Pierre Bourdieu ; preveo i pogovor napisao Rade Kalanj

Znanost o znanosti i refleksivnost / Pierre Bourdieu ; preveo i pogovor napisao Rade Kalanj

Autor kroz povijesnu i sociološku analizu opisuje ulogu znanosti u suvremenom društvu dajući pregled pojedinih pristupa sociološkog pozicioniranja, razumijevanja i opisivanja znanosti, bilježeći pritom i vlastita zapažanja. Također objašnjava društvene mehanizme koji usmjeravaju znanstvenu praksu te pojam i problem refleksivnosti kao procesa objektivizacije mišljenja. Knjiga je nastala na temelju autorovih predavanja na College de France. Sadrži imensko kazalo.

Pogledaj katalog >>

Tako je govorio Zaratustra : [jedna knjiga za sve i nikoga] / Friedrich Nietzsche ; [s njemačkoga preveo Mario Kopić]

Tako je govorio Zaratustra : [jedna knjiga za sve i nikoga] / Friedrich Nietzsche ; [s njemačkoga preveo Mario Kopić]

Kroz lik drevnog iranskog mudraca Zaratustre, njemački filozof s kraja 19. stoljeća izriče ideje ključne za njegovo mišljenje – poput konstatacije da je bog mrtav, učenja o nadčovjeku i himničke afirmacije života. On također iznosi i brojne bespoštedne i lucidne uvide u stanje duha modernoga čovjeka, a njegovi se opažaji i danas doživljavaju kao iznimno suvremeni i aktualni. Ovaj osebujni mislilac ne gradi klasični sustav, nego ispisuje djelo koje bi se moglo opisati i kao filozofska poema, pisano bogatim i bujnim, ekspresivnim stilom koji gdjekad prelazi u stihove. Provokativne tvrdnje iznesene u ovoj knjizi nailazile su u povijesti na brojne pogrešne interpretacije i zloupotrebe, čime je promašen i oskvrnut izvorni smisao djela.

Pogledaj katalog >>

Skeptična generacija : životni stilovi mladih u Hrvatskoj / Inga Tomić-Koludrović, Anči Leburić

Skeptična generacija : životni stilovi mladih u Hrvatskoj / Inga Tomić-Koludrović, Anči Leburić

Teorijski i empirijski knjiga elaborira koncept životnog stila kao modela za analizu mladih, te pokušava razumjeti i proučiti današnje hrvatsko društvo. Rabeći model životnog stila, autorice su istražile ne samo vrste aktivnosti mladih u Hrvatskoj krajem devedesetih, nego i načine odvijanja tih aktivnosti i orijentacije koje podrazumijevaju da svaka osoba ima određene interese i načine zadovoljavanja tih interesa u svakodnevnom životu. Istraživanja su pokazala da među mladima kao nositeljima budućeg razvoja postoji potencijal za pluralizaciju i individualizaciju životnih stilova ali ne postoji i istinski pluralizam individualnih životnih stilova.

Pogledaj katalog >>