Ana Širola i Nikolina Pulić predstavile su okupljenima Erasmus+ projekt Family Business Library, dosadašnja postignuća i buduće projektne aktivnosti. Knjižnica je u ovome projektu aktivno sudjelovala dijeljenjem podataka, informacija te dobrih praksi, a njena najveća uloga očituje se u njenom diseminacijskom potencijalu. Cilj projekta bio je promovirati poduzetništvo izvan urbanih regija, stavljajući poseban naglasak na promociju stvaranja obiteljskog poduzeća. U tom smislu knjižnice postaju prostori širenja tih ideja te centri učenja novih poduzetničkih praksi. Knjižničari koji su sudjelovali u programu pozvani su da budu dio mreže knjižnica koje će svojim korisnicima ponuditi sadržaj modula za e-učenje.

IMG_20220526_104127

U okviru projektnih aktivnosti ostvarena su tri intelektualna rezultata usko vezana za poslovne prakse i planove:

Modul  e-učenja o poduzetništvu za korištenje u knjižnicama

Metodologija mentoriranja i  modul tečaja  e-učenja za knjižničare

Strateški dokument za bolju iskoristivost postignutih rezultata projekta

U sklopu događanja održanog u Narodnoj čitaonici namijenjenog građanstvu, na pozvanom predavanju Nele Dunato govorilo se o načinima pokretanja poslovne ideje, administrativno pravne mogućnosti kod osnivanja vlastite firme ili obrta, a predavačica je podijelila i osobno poslovno iskustvo. U sklopu ovog programa predstavila se i Visoka poslovna škola PAR koja omogućuje svojim polaznicima dodatnu edukaciju i podršku u polju ekonomije, marketinga i poduzetništva. Gosti na događanju pozvani su da posjete mrežne stranice svih organizacija na kojima su dostupni svi materijali za daljnji pregled i analizu.