Susretu su prisustvovali predstavnici svih partnerskih organizacija u okviru projekta - Marija Miloševska, Ana Porizov i Vaska Bojadji iz Dominium Cultural Huba Skopje (koordinator projekta), Niko Cvjetković i Tanja Badanjak iz Gradske knjižnice Rijeka (partner na projektu) te Biljana Ilieva i Elka Simeonova iz SOUEE "Konstantin - Ćiril Filozof" Ruse (partner na projektu).

Cilj događaja bio je promocija i diseminacija projektnih proizvoda i rezultata široj zajednici. Gosti na događaju bili su predstavnici različitih osnovnih škola, učitelji i učenici iz pilot škola, predstavnici obrazovnog odjela Općine “Centar” u Skoplju i Zavoda za razvoj obrazovanja Sjeverne Makedonije.

Dominium Cultural Hub predstavio je projekt ECALL, dosadašnja postignuća i buduće aktivnosti. U okviru projektnih aktivnosti ostvarena su tri intelektualna rezultata i jedno terensko istraživanje. Gosti na događanju pozvani su da posjete web stranicu organizacije na kojoj su dostupni svi materijali za daljnji pregled i analizu.

Vaska Bojadzi, kao članica organizacije domaćina, otvorila je događaj, predstavila projektnu organizaciju i partnere, ciljeve projekta te vodila prezentacije i diskusiju sudionika. Marija Miloševska, kao ravnateljica organizacije Dominium kulturno središte, predstavila je područje rada, projekte i aktivnosti koje su realizirane u osam godina postojanja organizacije. Ana Poprizova, kao koordinatorica projekta, predstavila je aktivnosti i rezultate projekta. 

Partneri iz Bugarske i Hrvatske ponudili su sveobuhvatan prikaz svojih organizacija, podijelili su svoje dojmove te koristi i učinke projektnih aktivnosti za svoj rad te važnost međusobne suradnje i europsku perspektivu programa Erasmus+.

Prvi izrađeni dokument u projektu vezan je za koncept i metodologiju izvannastavnih aktivnosti u području opismenjavanja i učenja drugih jezika i temelji se na pregledu literature (konceptualno određenje, suvremene teorije, iskustva drugih zemalja s posebnim fokusom na Bugarsku i Hrvatsku) i opisu situacije u Sjevernoj Makedoniji. Drugi dokument je vodič namijenjen učiteljima za pripremu nastavnog plana i programa za realizaciju izvannastavnih aktivnosti s teorijskim objašnjenjem načela i metodologije planiranja, organiziranja i realizacije izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama temeljenih na Nacionalnim obrazovnim standardima MZO-a te najbolje prakse razvijene od strane učitelja osnovnih škola, pilotirane tijekom projekta. Treći dokument, moduli za osposobljavanje nastavnika za realizaciju izvannastavnih aktivnosti za opismenjavanje i učenje drugih jezika, temelji se na iskustvima i dobrim praksama partnerskih organizacija.

Partneri iz Bugarske i Hrvatske ponudili su sveobuhvatan prikaz svojih organizacija, podijelili su svoje dojmove te koristi i učinke projektnih aktivnosti za svoj rad te važnost međusobne suradnje i europsku perspektivu programa Erasmus+.

Oliver Stanojoski kao predstavnik Zavoda za razvoj obrazovanja Republike Sjeverne Makedonije izrazio je zadovoljstvo rezultatima projekta te istaknuo značaj prikazanog sadržaja za unapređenje metodologije i realizacije izvannastavnih aktivnosti u području jezične pismenosti i korištenja jezika.

Dodatnu vrijednost ovom diseminacijskom događaju bile su prezentacije organizacija koje su sudjelovale u projektnim aktivnostima (učenje/nastava/osposobljavanje) koje su prošle godine održali partneri iz Gradske knjižnice Rijeka i SOUEE „Konstantin – Ćiril Filozof“ Ruse. Nakon sudjelovanja u ovim edukacijama, polaznici su pozvani da pokušaju provesti neke aktivnosti u obliku izvannastavnih aktivnosti. Kao prve aktivnosti uslijed sudjelovanje u projektu predstavljen je jedan školski blog, a djelatnik knjižnice predstavio je plan korištenja gaming tehnologije u poboljšanju suradnje između škola i knjižnica. U raspravi su neki od gostiju izrazili interes i zadovoljstvo događajem i prezentiranim sadržajem.

ME2