Grad Rijeka dodjeljuje Književnu nagradu Drago Gervais za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:

1. za najbolje neobjavljeno književno djelo (roman, zbirka pjesama, zbirka novela, drama i drugo)

2. za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika.

Nagrada se dodjeljuje autoru književnog djela.

Nagrada se, u obje kategorije, sastoji od posebnog priznanja i novčane nagrade (u svakoj kategoriji u bruto iznosu od 2.654,46 EUR-a (20.000,00 kn)).

U kategoriji neobjavljenog književnog djela, pored novčane nagrade i posebnog priznanja, autoru pripada pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke. Prava autora u vezi s objavljivanjem nagrađenog književnog djela regulirat će se posebnim ugovorom s Gradskom knjižnicom Rijeka.

Ako je nagrađeno književno djelo rad više autora, svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se posebno priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.

Književna nagrada Drago Gervais za neobjavljeno književno djelo

Za Nagradu u ovoj kategoriji predaju se anonimni rukopisi.

Rukopis treba biti napisan na računalu. Veličina fonta 12, Times New Roman s dvostrukim proredom.

Rukopise valja dostaviti u PDF datoteci na USB-prijenosnoj memoriji. Naziv datoteke mora sadržavati naslov djela i šifru autora.

U poslanoj omotnici prilaže se:

  1. USB s neobjavljenim književnim djelom.
  2. Dodatnu, zalijepljenu omotnicu na kojoj je napisana šifra autora, a na papiru, u omotnici treba napisati ime i prezime autora, šifru autora, adresu, broj telefona i e-mail adresu.

Dopušteno je poslati samo jedan književni rukopis.

Rukopis ili dijelovi rukopisa predani na javni natječaj ne smiju biti objavljeni prije ili za vrijeme javnog natječaja, u bilo kojem obliku.

Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati državljani Republike Hrvatske.

Književna nagrada Drago Gervais za objavljeno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika

Za Nagradu u ovoj kategoriji dostavljaju se knjige koje su objavljene u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022. godine.

U ovoj kategoriji prijedlog za Nagradu mogu dostaviti autori, izdavači, nakladnici, članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade i sve fizičke i pravne osobe.

Uz prijedlog, predlagatelj dostavlja Odboru i primjerak knjige.

Pisani prijedlog mora sadržavati:

- ime i prezime, adresu ili naziv i sjedište predlagatelja,

- ime i prezime i adresu predloženog autora

- životopis predloženog autora.

Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati i autori koji nisu državljani Republike Hrvatske.

Radi stručnog vrednovanja književnih djela prijavljenih na javni natječaj, Odbor Nagrade imenuje Prosudbeno povjerenstvo Nagrade.

Nakon izvršenog stručnog vrednovanja književnog djela, Prosudbeno povjerenstvo i Odbor zajednički utvrđuju konačan prijedlog za dodjelu Nagrade te ga dostavljaju Gradonačelniku Grada Rijeke.

Na temelju prijedloga Gradonačelnik Grada Rijeke donosi odluku o dodjeli Nagrade.

Rukopisi i knjige dostavljaju se na adresu:

Odbor Književne nagrade Drago Gervais

c/o Gradska knjižnica Rijeka

M. Gupca 23

51000 Rijeka

Rok za predaju radova je 31. svibnja 2023.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do 30. rujna 2023. na web-stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr.