Stres i sloboda / Peter Sloterdijk ; s njemačkoga prevela Ines Meštrović

Stres i sloboda / Peter Sloterdijk ; s njemačkoga prevela Ines Meštrović

Tekst nastao na osnovi govora održanog 2011. godine u okviru ciklusa "Berlinske besjede o slobodi". Autor donosi genealogiju pojma slobode od antičke Grčke do današnjih dana. Njegovo razmatranje dio je šire teorije političkih mega-tijela gdje autor pojavu političkih zajednica promatra kao odgovor na neki oblik tjeskobe ili stresa, a za razumijevanje slobode predlaže ponovno sporazumijevanje o smislu individualne slobode i liberalne civilizacije.

Pogledaj katalog >>

Društvo umora : prošireno izdanje s esejima Društvo burnouta i Uzvišeno vrijeme / Byung-Chul Han ; s njemačkoga prevela Nataša Medved

Društvo umora : prošireno izdanje s esejima Društvo burnouta i Uzvišeno vrijeme / Byung-Chul Han ; s njemačkoga prevela Nataša Medved

Suvremena zapadnjačka društva žive u stanju sve veće užurbanosti, u ritmu koji nameće tehnologija, što se odražava na mentalnom zdravlju današnjih ljudi. Teme koje autor analizira u nizu znanstvenih eseja: "eksces pozitivnosti", "diktat uspješnosti", "izvrsnost", "produktivnost", "komunikacija" svoju patološku stranu pokazuju u nizu tegoba i duševnih stanja koja ne uzrokuje nedostatnost čovjekove imunologije, nego višak nametnute pozitivnosti. Jer "dok je nekadašnje disciplinarno društvo počivalo na zabrani - 'ne smiješ', današnje društvo pozitiviteta gradi se na ideji imperativa - 'moraš i možeš', uz sukladno brisanje razlike između 'nas i vanjskog autoriteta prisile'". Tako prisila koja rezultira umorom i zamorom dolazi iz nas samih.

Pogledaj katalog >>

Pobuna : o poeziji i financijama / Franco Bifo Berardi ; s engleskoga preveo Igor Dvoršćak

Pobuna : o poeziji i financijama / Franco Bifo Berardi ; s engleskoga preveo Igor Dvoršćak

Talijanski marksistički teoretičar i aktivist Berardi u ovoj knjizi analizira financijski kapitalizam koji se zasniva na autonomizaciji i dinamici novca, tvrdeći da je pojam gospodarskog oporavka potpuna mitologija. U nadolazećim godinama neizbježno će se pojaviti novi val protesta i nasilja a stari modeli otpora više ne vrijede, tvrdi autor. Društvo se može ili pridržavati propisa i „spašavanja“ koje su ekonomski i financijski sektori zahtijevali na štetu društvene sreće, kulture i javnog dobra; ili može formulirati alternativu. Snažan manifest protiv ideje rasta i protiv ideje koncepta duga, dva primarna jezična sredstva financijskog sektora kojima se manipulira društvom.

Pogledaj katalog >>

Tamna ekologija : za logiku budućeg suživota / Timothy Morton ; s engleskog prevela Iva Polak

Tamna ekologija : za logiku budućeg suživota / Timothy Morton ; s engleskog prevela Iva Polak

Knjiga sumira promišljanja slojeva prilagodbe na ekološku stvarnost ere u kojoj se čovječanstvo danas nalazi, a u kojoj je nužno temeljito revalorizirati filozofiju, politiku i umjetnost, što je bio i cilj umjetničkog i istraživačkog pokreta nazvanog 'Tamna ekologija'. Autor tu prilagodbu naziva "ekognozom", a ona povezuje početak ekološke krize s logističkim "programom" koji je aktivan još od neolitika kada lovačko-sakupljački način života biva zamijenjen poljodjelskim. Tvrdi kako uzroci ekološke krize sežu dublje u povijest, pa je svrha studije prikazati mehanizme agrilogistike, odnosno linearnosti ljudske povijesti, politike i filozofije, kako bi se razvila jedna druga logika suživota na planetu.

Pogledaj katalog >>

Namještenici : iz najnovije Njemačke / Siegfried Kracauer ; uz pogovor Waltera Benjamina ; prevela s njemačkoga Nataša Medved

Namještenici : iz najnovije Njemačke / Siegfried Kracauer ; uz pogovor Waltera Benjamina ; prevela s njemačkoga Nataša Medved

Njemački sociolog, teoretičar filma, kulturni kritičar i novinar, svoju je studiju o "bijelim ovratnicima", sastavljenu od desetak eseja objavio 1930. godine, a pogovor je napisao Walter Benjamin. Napeta ekonomska situacija koju proučava na brojnim primjerima odnosa poslodavaca i namještenika otkriva se u mnoštvu prikazanih detalja u kojima danas možemo prepoznati i "elemente suvremenog svijeta u kojem dominiraju korporacije, konzumerizam i spektakl, opsjednutost mladošću i samoreprezentacijom". Walter Benjamin primijećuje kako "ideologija namještenika predstavlja jedinstveno preklapanje s postojećom ekonomskom stvarnošću koja se sve više približava onoj proletarijata. Danas ne postoji nijedna klasa čije su misli i osjećaji toliko otuđeni od konkretne stvarnosti njihove svakodnevice kao što je to slučaj s namještenicima. (...) prilagodba na za čovjeka degradirajuću stranu današnjeg poretka više se razvila kod namještenika nego kod nadničara."

Pogledaj katalog >>

Lingua vulgaris / Pier Paolo Pasolini ; [s talijanskog preveo Marko Gregorić]

Lingua vulgaris / Pier Paolo Pasolini ; [s talijanskog preveo Marko Gregorić]

Ovdje objavljen tekst transkripcija je debate vođene 1975. godine između Pasolinija i skupine nastavnika i studenata o temi „Dijalekt i škola”. Pasolini je bio pozvan da brani konačno ostvarivu ideju uvođenja dijalekata u školsku nastavu, on koji je više od bilo koga inzistirao na njihovoj vrijednosti. No on debatu počinje tvrdeći da je sada prekasno i da više nije moguće misliti kao što je on sam mislio prije deset godina. Naime, u međuvremenu je shvatio da više nema povratka u prošlost, da je taj svijet većim dijelom mrtav i da je dijalekt samo preostatak, a ne znak autentičnog, subverzivnog alteriteta vladajuće kulture.

Pogledaj katalog >>

Tehnika spisateljskog zanata / Viktor Šklovski ; s ruskoga preveo Ivo Alebić

Tehnika spisateljskog zanata / Viktor Šklovski ; s ruskoga preveo Ivo Alebić

Prvi hrvatski prijevod poznatog i utjecajnog eseja ruskog teoretičara književnosti u kojemu su sadržane dragocjene smjernice o pisanju, stilu i književnim postupcima. Upute o tome kako valja i kako ne valja pisati proizlaze iz autorovih promišljanja o književnoj umjetnosti kao "zbirci stilskih i formalnih sredstava koja čitatelja tjeraju na novi pogled na svijet predstavljanjem starih ideja ili uobičajenih iskustava na nove, neobične načine". Taj koncept očuđenja kojim je dao važan doprinos teoriji književnosti Šklovski ovdje sažeto definira.

Pogledaj katalog >>

Otpor / Ernesto Sabato ; sa španjolskog prevela Željka Lovrenčić

Otpor / Ernesto Sabato ; sa španjolskog prevela Željka Lovrenčić

Prva knjiga prevedena u nas argentinskog pisaca, knjiga pet pisama-eseja o krizi čovjeka u suvremenom društvu i vremenu, potrazi za identitetom, te o nužnom svršetku čovječanstva kakvog poznajemo. Kroz pisma se nižu analize tih tema: samoća u svijetu znanosti i tehnike, kriza shvaćanja svijeta, stvaranje novih vrijednosti kroz dijalog, maštu, ljepotu, te pobuna, otpor protiv žurbe, nervoze - kako bi čovjek sačuvao kreaciju za životom i volju za samoostvarenjem.  

Pogledaj katalog >>

Država / Harold Barclay ; prijevod Biljana Romić

Država / Harold Barclay ; prijevod Biljana Romić

Pogledaj katalog >>

Pariška komuna i pojam države / Mihail Bakunjin ; prijevod Karmen Bašić i Dubravka Selaković Oršić

Pariška komuna i pojam države / Mihail Bakunjin ; prijevod Karmen Bašić i Dubravka Selaković Oršić

Vodeći ideolog anarhizma, revolucionar i politički mislilac Mihail Bakunjin, ideju kolektivnog vlasništva i solidarnosti povezivao je s anarhističkom idejom apsolutne slobode pojedinca, odbijajući svaku političku kontrolu, centralizaciju i podložnost autoritetu. Ova knjiga rezultat je događaja i prirodan nastavak „Pisma jednom Francuzu“, koje je Bakunjin pisao u rujnu 1870., te predvidio strašnu nesreću koja je zadesila Francusku i s njom cijeli civilizirani svijet, protiv koje je ostao jedini lijek: socijalna revolucija.

Pogledaj katalog >>

Razmatranja o ubojstvu Gerarda Lebovicija / Guy Debord ; preveo Adrian Pelc

Razmatranja o ubojstvu Gerarda Lebovicija / Guy Debord ; preveo Adrian Pelc

Francuski filmski agent Gerard Lebovici ubijen je 1984. u svome automobilu. Bio je blizak prijatelj autoru ove knjige, slavnom intelektualcu, piscu „Društva spektakla”. Francuski je tisak ubrzo počeo širiti priču prema kojoj bi iza ubojstva, na ovaj ili onaj način, stajao upravo Debord, i od te konstrukcije začudo nije odustao sve do danas. U ovoj kratkoj knjižici autor dubinski analizira i razotkriva mehanizme medijske manipulacije koja je pratila ovo neriješeno ubojstvo. Pritom tvrdi da o potrošačima masovnih medija ima jednako loše mišljenje kao i o njihovim tvorcima.

Pogledaj katalog >>

Granice kritike / Rita Felski ; s engleskog prevela Anera Ryznar

Granice kritike / Rita Felski ; s engleskog prevela Anera Ryznar

Američka književna teoretičarka, hrvatskoj javnosti poznata po ranije prevedenoj knjizi "Namjene književnosti" polazeći od Ricoeurova termina 'hermeneutike sumnje' skovana da opiše novi tip militantnog čitanja koje po njegovu mišljenju inaugurira moderno doba, svoju studiju opisuje kao knjigu o ulozi sumnje u znanosti o književnosti, o njezinoj sveprožimajućoj prisutnosti kao raspoloženju i kao metodi. Otvarajući neka pitanja načina uspostavljanja novih veza i mogućnosti izgradnje produktivni(ji)h odnosa između književnih i kulturnih tekstova, čitatelja i društva, usmjerava svoje promišljanje teorije kritike prema novim mogućnostima očuvanja, prenošenja i prevrednovanja naslijeđa u nastojanju da suvremenom kritičkom okruženju dade drugačiji ton i oblikuje pozitivnu predodžbu humanističke misli.

Pogledaj katalog >>

Brevijar poraženih / Emil M. Cioran ; s francuskoga, uz konzultiranje rumunjskoga izvornika, prevela Vanda Mikšić

Brevijar poraženih / Emil M. Cioran ; s francuskoga, uz konzultiranje rumunjskoga izvornika, prevela Vanda Mikšić

Knjiga poznatoga francuskog filozofa rumunjskog podrijetla nastala je za vrijeme Drugoga svjetskog rata, objavljena znatno kasnije. Njegov autobiografski spis doima se poput filozofskog dnevnika, ali stilski izbrušenog do poetičkih granica. Autor je progovorio o pitanjima vlastite svijesti i svijesti o stvarnosti, ponajviše o razlozima i stanju bivanja. Uz opća mjesta ljudskog, odnosno filozofskog bitka, progovorio je i o konkretnim stvarima: Parizu kojim je bio opsjednut, Balkanu s kojeg je potekao, samoći, ljudskoj perspektivi, duhu, vremenu, kršćanstvu i drugome.

Pogledaj katalog >>

Pohvala ljubavi / Alain Badiou, Nicolas Truong ; s francuskoga prevela Martina Kramer

Pohvala ljubavi / Alain Badiou, Nicolas Truong ; s francuskoga prevela Martina Kramer

Knjiga sadrži razgovore što ih je novinar Nicolas Truong vodio s istaknutim francuskim filozofom Alainom Badiouom u sklopu "Teatra ideja", festivala u Avignonu. Badiou smatra da bi filozofija trebala stati u obranu ljubavi, jer je ljubav u današnjem svijetu ugrožena i prijete joj sa svih strana. Trebalo bi ponovno izmisliti ljubav (o čemu pjeva Rimbaud), izložiti je riziku i avanturi te je suprotstaviti sigurnosti i komforu. Tko ne krene od ljubavi, nikad neće saznati što je filozofija.

Pogledaj katalog >>

Lijepa opasnost / Michel Foucault ; razgovor vodio Claude Bonnefoy ; priredio i predgovorom popratio Philippe Artieres ; s francuskoga prevela Vanda Mikšić

Lijepa opasnost / Michel Foucault ; razgovor vodio Claude Bonnefoy ; priredio i predgovorom popratio Philippe Artieres ; s francuskoga prevela Vanda...

Transkript niza razgovora održanih u ljeto i jesen 1968. godine između Claudea Bonnefoya, književnog kritičara u časopisu Arts, i Michela Foucaulta, filozofa 20. stoljeća koji se bavio promišljanjem problema moći, seksualnosti, ludila, znanja, kritikom drušvenih institucija... Međutim, Bonnefoy ponajprije zapodjeva razgovor o Foucaultu odnosu prema pisanju te on tako tijekom desetak održanih susreta prakticira novu vrstu govora - autobiografsku. Ove je razgovore priredio i predgovorom popratio Philippe Artieres. 

Pogledaj katalog >>

Korisnost beskorisnog / Nuccio Ordine ; s talijanskoga preveo Tony Šercer

Korisnost beskorisnog / Nuccio Ordine ; s talijanskoga preveo Tony Šercer

Propitujući logiku profita koja se uvukla u sve pore društvenog života te se pokušava nametnuti čak i humanističkim disciplinama, autor u svojem razmatranju 'korisnog' i 'beskorisnog' suprotstavlja materijalno i duhovno, izvanjsko i unutarnje te argumentima humanizma i primjerima iz književnosti odbacuje agresivnu ideju kako sve ono što ne generira profit spada u isti koš beskorisnog, jer su upravo kulturni i duhovni razvoj pojedinca, njegova znanja i spoznaje najdragocjenije mjere ljudskog koje nadilaze mjerila utilitarističkog tržišta.

Pogledaj katalog >>

Misliti u lošem svijetu / Geoffroy de Lagasnerie ; preveo s francuskog Zlatko Wurzberg

Misliti u lošem svijetu / Geoffroy de Lagasnerie ; preveo s francuskog Zlatko Wurzberg

Propitujući što znači živjeti dobar intelektualni život u lošem svijetu francuski filozof, Geoffroy de Lagasnerie razrađuje skup radikalnih analiza o autonomiji kulture, o vrijednostima znanja, o mogućnosti kako zamisliti misaonu praksu koja ne bi pridonosila obnavljanju postojećeg znanja, nego bi naprotiv, bila opozicijska. Pitanje odnosa znanje/politika otvara cijeli niz etičko-praktičnih ispitivanja. Autor ga pokušava svesti na epistemološko i metodološko razmišljanje, te postaviti etički plan kako bi modaliteti kulturne prakse mogli biti određeni uzimajući u obzir svijet i našu situaciju unutar njega.

Pogledaj katalog >>

Grad panike : drugdje počinje ovdje / Paul Virilio ; [prijevod Maja Sevšek]

Grad panike : drugdje počinje ovdje / Paul Virilio ; [prijevod Maja Sevšek]

Pogledaj katalog >>

Prijeći na djelo / Bernard Stiegler ; [prijevod Zlatko Wurzberg]

Prijeći na djelo / Bernard Stiegler ; [prijevod Zlatko Wurzberg]

Nova knjiga francuskog filozofa opisuje njegov postanak filozofom. Autor smatra da se to dogodilo tijekom odsluživanja višegodišnje zatvorske kazne. Tih godina autor se praktično bavio filozofijom, eksperimentalnom fenomenologijom i prijelazom granica fenomenologije – „prijelazom na djelo“. Svoja razmatranja i zaključke opisuje u više od dvadeset kratkih crtica.

Pogledaj katalog >>

Pravi život / Alain Badiou ; preveo s francuskog Zlatko Würzberg

Pravi život / Alain Badiou ; preveo s francuskog Zlatko Würzberg

Polazna točka za ovu knjigu bila su autorova predavanja, koja su namijenjena uglavnom mladima, održana na raznim mjestima, u srednjim školama i ustanovama, kako u Francuskoj tako i u inozemstvu. U ovom recentnom eseju, autor se kao 79-godišnjak obraća mladima ne bi li im pokazao kako u neizvjesnoj sadašnjosti pronaći bolje životno usmjerenje i poziva ih da ne krenu utabanim stazama već da otkriju snažnu misao koja izražava novi svijet što ga namjeravaju stvoriti.

Pogledaj katalog >>

Demon teorije / Antoine Compagnon ; s francuskog prevela Morana Čale

Demon teorije / Antoine Compagnon ; s francuskog prevela Morana Čale

Knjiga daje pregled cjelokupne književnoteorijske problematike. Svojevrsna predmetna rasprava o stanju u suvremenom proučavanju teorije književnosti. Francuski književni teoretičar Compagnon radi lucidnu inventuru suvremenih teorija i nada se čitateljskom povratku teoriji iz sveopće lijenosti i dosade prouzročene lošom literaturom.

Pogledaj katalog >>

Lokalno znanje : eseji iz interpretativne antropologije / Clifford Geertz ; s engleskog prevela Irena Matijašević

Lokalno znanje : eseji iz interpretativne antropologije / Clifford Geertz ; s engleskog prevela Irena Matijašević

Zbirka eseja posvećenih različitim temama, raspoređenim u tri cjeline. U prvoj su obrađena načelna pitanja o onome što autor naziva "preoblikovanje društvene misli", slijedi dio s usporedbama kojim se želi objasniti kako su pojmovi poput zdravog razuma, umjetnosti, karizme i simbolike moći u biti kulturni konstrukti. Posljednji dio odnosi se na pravo i usporedbe pravnih sustava te odlučivanje u pravnim sporovima u različitim kulturama.

Pogledaj katalog >>

Postmoderna etika / Zygmunt Bauman ; s engleskog prevela Dorta Jagić

Postmoderna etika / Zygmunt Bauman ; s engleskog prevela Dorta Jagić

Studija je pokušaj obuhvatnog katalogiziranja moralnih problema postmodernog svijeta - novih problema, nepoznatih prošlim generacijama, te novih oblika starih problema (ljudska prava, društvena pravda, ravnoteža između mirne suradnje i osobnog samoodređenja...). Autor ne propisuje neki postmoderni moral, nego naglašava ulogu savjesti kao moralne odgovornosti, te brige za Drugoga.

Pogledaj katalog >>

Brnjica za vještice / Dubravka Ugrešić

Brnjica za vještice / Dubravka Ugrešić

Brnjica za vještice Dubravke Ugrešić žanrovski je neuhvatljiva knjiga. Njezin prvi dio svojevrsna je proširena rođendanska čestitka upućena vlastitoj junakinji Štefici Cvek. Čestitka je istovremeno i osvrt na četrdeset godina zajedničkog života i sudbine jednog književnog lika, jedne knjige i jedne autorice.

Pogledaj katalog >>

Rasprava o dobrovoljnom ropstvu / Étienne de la Boétie ; s francuskog prevela Marija Spajić

Rasprava o dobrovoljnom ropstvu / Étienne de la Boétie ; s francuskog prevela Marija Spajić

U ovome klasičnom djelu, objavljenom 1574., autor, inače Montaigneov prijatelj, pita se kako to da toliko ljudi, gradova i naroda "ponekad trpe samo jednog tiranina, u kojega je samo ona moć koju mu oni dadu". Narod je naime suučesnik u vlastitu podjarmljivanju, vlastiti izdajnik, pa ljudi trebaju samo biti odlučni u tome da ne žele više služiti i pristajati na ropstvo. Da bi bili slobodni, tiraninu ne trebaju "ništa oduzeti, tek mu ništa ne dati". Djelo je svojevrsna idejna protuteža Machiavellijevu "Vladaru".

Pogledaj katalog >>

I tajno i javno / Claudio Magris ; [preveli s talijanskog Ljiljana Avirović, Antonio Giudici i Carla Rotta]

Nova knjiga poznatoga talijanskoga višestruko nagrađivanog suvremenog književnika (prijevod s talijanskog Ljiljana Avirović, Antonio Giudici i Carla Rotta). Karakterizira je nadasve interesantan spoj ritmične poezije u prozi i lucidnog esejističkog kazivanja. Autor problematizira izuzetno delikatan fenomen tajne i tajnovitosti u pojedinačnom slučaju individuuma, kao i unutar civilizacijsko-kulturološkog obzora ljudske zajednice kroz prostor i povijest. Pa će reći: "Tajna i čuvanje tajne najvažnija su počela vlasti. No postoji još jedno počelo, mnogo zanimljivije. Čuvanje tajne ljudsko je, uvelike ljudsko, okrilje osobne slobode." Magris i u ovom svom djelu problematski spaja srednju Europu i Sredozemlje, pokazujući postneoavangardnu potrebu za neprestanim moralnim preispitivanjima. Iskazuje se kao kritičar postmoderne, kojoj pripada kronološki, kao i po raspršenosti poticaja što ih, međutim, privodi subjektivnom redu.

Pogledaj katalog >>

Ideja Europe / George Steiner ; preveo Nikica Petrak

Ideja Europe / George Steiner ; preveo Nikica Petrak

Predavanje održano u Institutu Nexus. U kratkom tekstu koji je "istodobno znanstvena studija, analiza duha vremena i putokaz novim promišljanjima" autor obrazlaže tezu o "veličini i istodobno krhkosti ideje Europe u našem vremenu". Pokazuje kako je Europa, i metaforički i posve konkretno, prostor humaniziran ljudskim povijesnim vremenom. Osobitost ideje Europe iscrtava se upravo silnicama njezine preguste prošlosti.

Pogledaj katalog >>

Svijetla komora : bilješka o fotografiji / Roland Barthes ; prijevod Željka Čorak

Svijetla komora : bilješka o fotografiji / Roland Barthes ; prijevod Željka Čorak

Esej u kojem autor podastire svoje promišljanje umjetnosti fotografije vođeno težnjom da se pronikne u njezine ontološke temelje. Polazeći od nekoliko osobnih pobuda, on pokušava formulirati univerzalnu crtu bez koje ne bi bilo fotografije. Uz duboku fascinaciju ovim fenomenom, ovaj francuski teoretičar ne zaobilazi ni ključne momente svoje semiotičke teorije, te nadahnut umjetnošću fotografije proučava suodnos označitelja i označenog, njihovu složenu i teško odredivu narav, nijanse i međuodnose, fotografiju kao "carstvo znakova" za sebe. U tom smislu on kaže. "... lišene principa označivanja, snimke su znakovi što ne ispadaju dobro... Ma što pokazuje i ma na kakav način, snimka je uvijek nevidljiva: što se vidi, nije ona."

Pogledaj katalog >>

Bez straha : razgovor Terese Forcades i Esther Vivas / [preveo sa španjolskoga Nikola Pezić]

Bez straha : razgovor Terese Forcades i Esther Vivas / [preveo sa španjolskoga Nikola Pezić]

Knjiga u formi dijaloga između „ikone europske ljevice“, benediktinske redovnice s doktoratima iz zdravstva i teologije, Terese Forcades i novinarke i sociologinje Esther Vivas, još je jedna u nizu suvremenih publikacija koje upozoravaju na opsege krize kapitalističkog sustava i potrebu za promjenom. Forcades i Vivas zagovornice su građanskog neposluha kao inicijatora revolucije, koja bi omogućila uspostavu načela slobode i društvene pravde. Raspravljaju o problemima siromaštva, potlačenosti, primata farmaceutske industrije, gubitka radničkih prava i prava na zdravstvenu zaštitu, kao produkata kapitalizma u svojoj najvećoj krizi, sustava koji je „nesposoban zadovoljiti najosnovnije potrebe ljudi“.

Pogledaj katalog >>

Kenjaža : teorijski pristup / Harry G. Frankfurt ; [prevela s engleskoga Lara Höbling Matković]

Kenjaža : teorijski pristup / Harry G. Frankfurt ; [prevela s engleskoga Lara Höbling Matković]

Autor je ugledni profesor filozofije na Yaleu, Stanfordu, Oxfordu. Od 1990. godine profesor je etike na Sveučilištu u Princetonu. Član je Američke akademije znanosti i umjetnosti. U ovom eseju koji je objavljen prvi put 1986. i nakon toga postigao svjetsku slavu, autor se bavi teorijskom i filozofskom analizom fenomena ispraznosti kojega označava jednom od najupadljivijih značajki suvremene kulture. Pri određenju pojma autor polazi od formalnih definicija uspoređujući ga s jednim drugim ekvivalentnim pojmom - pojmom prazne slame. Isto kao što je prazna slama sinonim za govor koji je prazan bez neke građe ili sadržaja, tako je izmet tvar koja preostaje kad se iscrpe svi vitalni elementi hrane.

Pogledaj katalog >>

Koliko knjiga! / Gabriel Zaid ; [preveo s engleskoga Damir Biličić]

 Koliko knjiga! / Gabriel Zaid ; [preveo s engleskoga Damir Biličić]

Zbirka eseja o temama vezanima za lanac pisac-urednik-izdavač-menadžer-čitatelj-knjižar. Autor, meksički pjesnik i esejist, na ležeran i zavodljiv način komentira naš život s knjigama u doba "obilja" jer ljudska vrsta danas objavi jednu knjigu svakih 30 sekundi, a istodobno pisanje postaje ljudima zanimljivije od čitanja. Usprkos tom paralizirajućem stanju autor ističe da je najveća snaga izdavačke industrije njezina raznovrsnost: knjiga namijenjena i malom broju čitatelja lako može biti objavljena a ako je pročitaju pravi ljudi to može promijeniti način našeg razgovora, granice književnosti ili naš intelektualni život.

Pogledaj katalog >>

Vječni fašizam / Umberto Eco ; s talijanskog preveo i pogovor napisao Damir Grubiša

„Vječni fašizam” je tekst predavanja, koje je Eco održao na Sveučilištu Columbija u New Yorku 1995., povodom proslave oslobođenja Europe od fašizma. Eco govori o talijanskom fašizmu, naziva ga zbrkanim i konfuznim totalitarizmom, mješavinom različitih političkih i filozofskih ideja, „košnicom proturječja”. Navodi četrnaest tipičnih obilježja onoga što naziva „ur-fašizmom“ ili vječnim fašizmom, te smatra da je fašizam, kao ideologija i pokret danas reinkarniran u stotinama novih oblika kao što su skinheadsi, kršćanski fundamentalisti, te razne populističke strane i ultrakonzervativni pokreti, koji promiču nasilje, nacionalizam i homofobiju.

Pogledaj katalog >>

Misliti drukčije : antropologija u deset riječi / Marco Aime ; s talijanskoga prevela Hana Klak Ustolin

 Misliti drukčije : antropologija u deset riječi / Marco Aime ; s talijanskoga prevela Hana Klak Ustolin

Antropologija je znanost koja se često pogrešno interpretira. Smatramo je nekom kombinacijom arheologije i etnologije, a tipičnog antropologa zamišljamo kao inačicu popularnog filmskog junaka Indiane Jonesa. U knjizi nam autor, kroz deset kratkih poglavlja, nastoji razbiti predrasude te dočarati sve draži jedne kompleksne multidisciplinarne znanstvene grane, koja u sebi objedinjuje niz pristupa poimanju ljudske prirode – od medicine do povijesti. Autorske teze potkrijepljene su mislima velikih antropologa, poput Levi-Straussa, koji su inzistirali na poštivanju civilizacijsko-kulturoloških različitosti u evoluciji ljudskog roda.

Pogledaj katalog >>

Pandemija nostalgije : kako koronavirus mijenja Europu / Ivan Krastev ; s engleskoga preveo Marko Maras

Pandemija nostalgije : kako koronavirus mijenja Europu / Ivan Krastev ; s engleskoga preveo Marko Maras

Autor ove nevelike knjige, zapravo produženog eseja, uvaženi je politolog, stručnjak za istočnoeuropske demokracije i član upravnog odbora Europskog vijeća za vanjske poslove i drugih važnih tijela, kolumnist i urednik. U svojoj knjizi bavi se recentnim društveno-političkim zbivanjima u kontekstu pandemije COVID-19. Razmatrajući situaciju u kojoj se svijet prvi put našao, zapaža na koje su se sve načine pojedine vlade suočile s pandemijom i s kojim posljedicama te reakcije njihovih građana. Postavlja i niz pitanja - jesu li uspješnije u nošenju s problemom autoritarne ili liberalne vlade, hoće li virus dovesti populiste na vlast, koliko su demokracija i ljudska prava ugroženi u ovim posebnim okolnostima življenja, možemo li javno prosvjedovati kad se ne smijemo okupljati u većim grupama, kako se mijenja pojam nacije u okviru naputka "ostanite doma", potpomaže li pandemija ili odmaže globalizacijskim procesima... Ova aktualna knjiga preporuka je za sve čitatelje koji žele dublje promišljati o aktualnom društveno-političkom trenutku.

Pogledaj katalog >>

Plemstvo duha : zaboravljeni ideal / Rob Riemen ; prevela s nizozemskog Snježana Cimić

Plemstvo duha : zaboravljeni ideal / Rob Riemen ; prevela s nizozemskog Snježana Cimić

Plemstvo duha, angažiranost mislioca i čovjeka u krizama zapadne civilizacije ideja je i nit vodilja ove knjige. Razvidnim povijesnim izlaganjem pisac je pronašao korespondentne primjere iz bliže i dalje prošlosti o otporu pojedinca otuđenju duha i njegovim posljedicama. Slučajevi Thomasa Manna i Leonea Ginsburga u ovoj knjizi nisu samo osobne priče već jedinstven ispit savjesti na miljokazima zapadne kulture i civilizacije.

Pogledaj katalog >>

Što je populizam? / Jan-Werner Müller ; s engleskoga preveo Višeslav Raos

 Što je populizam? / Jan-Werner Müller ; s engleskoga preveo Višeslav Raos

Autor nastoji detektirati populizam, na način da nam pruža uvid u to koju vrstu političara možemo okarakterizirati kao populiste, što populisti govore, koja su obilježja populističke vlade, kako se nositi s populistima, te koji su uzroci populizma. Smatra da je populizam kao oblik antipluralizma, prijetnja demokraciji, a razlozi njegove pojave nisu svugdje isti. Navodi primjere kroz povijest iz Europe, SAD-a, Južne Amerike, kako bi pokazao uzroke uspjeha populista na izborima. Na kraju u zaključku iznosi sedam teza o populizmu.

Pogledaj katalog >>

Edward Said i pisanje historije / Shelley Walia ; prijevod Dinko Telećan

 Edward Said i pisanje historije / Shelley Walia ; prijevod Dinko Telećan

Djelo Edwarda Saida pridonijelo je suvremenim raspravama o orijentalizmu, disidentskoj politici i postkolonijalizmu. Said je utvrdio da je proučavanje Orijenta postalo priznatom disciplinom na vrhuncu kolonijalne ekspanzije u devetnaestom stoljeću, stvarajući cjelinu znanja koju imperijalisti koriste kao sredstvo zadobivanja moći. U ovoj knjizi se propituje svrha Saidovih polemičkih djela te se razjašnjava kako Saidova potreba za pisanjem "subalternih" historija pruža intelektualnu potporu borbama za dekolonizaciju svijeta.

Pogledaj katalog >>

Filozofija u tragičkom dobu Grka / Friedrich Nietzsche ; prijevod Petar Milat

Filozofija u tragičkom dobu Grka / Friedrich Nietzsche ; prijevod Petar Milat

Spis posvećen predplatoničkim filozofima, napisan 1873. godine kao rezultat Nietzscheovih predavanja u Baselu i njegova tadašnjeg filološkog bavljenja antikom. Premda neobjavljena za autorova života, ova rasprava, skupa s "Rođenjem tragedije", predstavlja najraniju fazu njegova misaonog traganja. Predsokratovcima ovaj filozof pristupa kao mjerilu izvornoga i istinskoga helenskog duha, njegove herojske, tragičke, iskonske veličine i ljepote, dok u Sokratu i Platonu vidi pojavu svega pseudogrčkog što stoji u suprotnosti naspram dotadašnje helenske kulture i njezina jedinstva stila.

Pogledaj katalog >>

Thomas Kuhn i ratovi znanosti / Ziauddin Sardar ; prijevod Ljerka Pustišek

Thomas Kuhn i ratovi znanosti / Ziauddin Sardar ; prijevod Ljerka Pustišek

Niti temeljne postavke znanosti nisu aksiomi koji ne podliježu preispitivanju ne posve znanstvenoga karaktera i, štoviše, društvenim utjecajima. Sve se može dokazati i sve se može opovrgnuti - u tom postmodernističkom duhu, koji pogađa samu srž znanosti, promatra autor ove knjige i Kuhnovo djelo "Struktura znanstvenih revolucija", koje stavlja naglasak na društvene aspekte znanosti i koje predstavlja točku vrelišta na kojoj je izbio otvoreni rat između branitelja i kritičara znanosti. Kuhn je dokazivao da, uopće ne tražeći objektivnost i istinu, znanost predstavlja tek nešto više od rješavanja problema u okviru prihvaćenih obrazaca. Te njegove ideje imaju svoje podrijetlo i svoj povijesni kontekst, koji autor nastoji sažeto osvijetliti. Rješenje vidi u uspostavljanju nove "postnormalne" znanosti, sinteze koja će izmiriti prividno nepomirljive polove rasprave o kojoj je riječ.

Pogledaj katalog >>

Vodič kroz svjetsku književnost za inteligentnu ženu : koristan i za inteligentne muškarce / Nadežda Čačinovič

Vodič kroz svjetsku književnost za inteligentnu ženu : koristan i za inteligentne muškarce / Nadežda Čačinovič

Neobičan vodič kroz klasična djela svjetske književnosti. Autorica, profesorica estetike, upućuje nas nizom kratkih eseja na najzanimljivija djela koja vrijedi čitati iz današnje vizure, iščitavajući kodove roda, otkrivajući žensko pismo te ideju ženske emancipacije na očekivanim ili manje očekivanim mjestima, od naizgled jednostavnih jednadžbi građanskog prosperiteta žene iz romana Jane Austen do unutarnjeg monologa ženskog lika koji doživljava orgazam u "Uliksu" Jamesa Joycea.

Pogledaj katalog >>