Tematski su najviše orijentirani raznim vrstama umjetnosti - književnosti, filma, kazališta, likovnosti, arhitekture, ali ima tu i općih zanimljivosti, kulturalne teorije, povijesnih tema te prirode. Većina navedenih časopisa ima u svojoj online verziji posljednje brojeve, ali i arhivu starih brojeva pa tako možete “prolistati” časopis Hrvatski planinar čak iz 1898. godine.

Časopis Oris nije u potpunosti dostupan, ali na njihovim mrežnim stranicama dostupna je arhiva članaka sa zanimljivim temama i razgovorima iz područja urbanizma i arhitekture. Uživajte u djeliću hrvatske produkcije periodike za koju se nadamo da će u budućnosti brojati više naslova, godišta i brojeva. Svakako dodatno “čekirajte” i popularni portal Hrčak za recentne hrvatske znanstvene i stručne časopise.

Hrvatski filmski ljetopis

Projekt izdavanja filmološkog časopisa Hrvatski filmski ljetopis bio je zajednički pothvat Hrvatske kinoteke pri Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskog društva filmskih kritičara i Filmoteke 16 iz Zagreba, a danas je izdanje Hrvatskog filmskog saveza (sa središtem u Zagrebu). Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ureda za kulturu grada Zagreba, časopis je počeo izlaziti 1995. godine kao tromjesečnik, te je u dvadeset godina tiskano 80 brojeva.

Zaviri ovdje.


ORIS - Arhiva članaka

Uređivačka koncepcija časopisa bazira se na promociji i vrednovanju arhitekture koja predstavlja kulturni i društveni doprinos, a časopis je od svojih početaka bio usmjeren prema autorskoj arhitekturi i visokovrijednim radovima s određenim naglaskom na srednjoeuropskom kontekstu. Kontinuirano se nastoji održati uravnotežen omjer prikaza regionalnih i internacionalnih radova kako bi se istražilo odnose i veze između lokalnih i inozemnih praksi, bilo da je riječ o globalnim, internacionalnim tendencijama ili drugim regionalnim scenama.

Zaviri ovdje.


Hrvatska revija

Hrvatska revija časopis je Matice hrvatske za društvena i kulturna pitanja. Utemeljena je 1928. u krilu Matice hrvatske, gdje je i objavljivana do 1945. Ponovno je pokrenuta 1951. u Buenos Airesu. U inozemstvu je izlazila do 1991, kad je vraćena u okrilje Matice hrvatske. Od tada redovito izlazi kao tromjesečnik.

Zaviri ovdje.

Vijenac

Vijenac, dvotjednik je za kulturu Matice hrvatske. Središnji je književni list hrvatske književnosti i kulture 19. stoljeća. Današnji Vijenac je časopis koji prati sva aktualna zbivanja na književno izdavačkoj, likovnoj i domaćoj kazališnoj sceni.

Zaviri ovdje.

Književna republika i Republika

Časopis Republika u izdanju Društva hrvatskih književnika te Književna republika u izdanju Hrvatskog društva pisaca  među najznačajnijim su časopisima iz polja hrvatske književnost i kritike književnosti s dugom tradicijom izlaženja.

Zaviri ovdje i ovdje 


Književna smotra

Književna smotra prvi je hrvatski časopis orijentiran na svjetsku književnost. U temelje programa časopisa ugrađena je ideja da nijedna kultura, pa ni hrvatska, nije samodostatna, da se svaka kultura razvija iz odnosa prema Drugome: zato je od samih početaka izlaženja Književna smotra nastojala doprinijeti boljem poznavanju književnosti i kulture drugih nacija, a samim time i bogaćenju vlastite kulture, književnosti, znanosti o književnosti te humanistike općenito.

Zaviri ovdje.


Kazalište

Časopis Kazalište izlazi od 1998. godine, a posvećen je teoriji i praksi izvedbenih umjetnosti te dramskoj književnosti. Uz redovito praćenje recentnih zbivanja na hrvatskoj i međunarodnoj kazališnoj sceni (kritike i osvrti, razgovori, portreti, recenzije novih teatroloških izdanja), kroz samostalne tekstove ili tematske cjeline bavi se širokim spektrom kazališnih tema i fenomena te redovito objavljuje domaće i strane dramske tekstove koji još nisu izvedeni na hrvatskim pozornicama.

Zaviri ovdje.


Hrvatski planinar

Časopis Hrvatski planinar izlazi od 1898. godine i jedan je od najstarijih hrvatskih časopisa. Objavljuje književne priloge, putopise, opise zanimljivih planinarskih odredišta u Hrvatskoj i inozemstvu, obavijesti o planinarskom radu i događanjima te stručne članke, posebno s područja speleologije, ekspedicija i sigurnosti u planinama. Kako je časopis službeno glasilo Hrvatskog planinarskog saveza, u njemu se mogu naći sve osnovne informacije o radu Hrvatskog planinarskog saveza i udruga članica HPS-a.

Zaviri ovdje.


Treća

Treća je interdisciplinarni teorijsko-istraživački časopis osnovan 1998. godine s namjerom komuniciranja znanja, informiranja i promicanja suvremenih teorijskih promišljanja iz feminističke perspektive. Donosi stručne, znanstvene i esejističke tekstove s područja proučavanja ženskih i rodnih studija, kulturalnih studija, feminističke teorije, suvremenih umjetničkih praksi, književnosti, kazališta, filma i novih medija te prikaze knjiga iz recentne ženskostudijske i rodnostudijske produkcije.

Zaviri ovdje.


Život umjetnosti

Život umjetnosti je časopis za suvremena likovna zbivanja, posvećen raznovrsnim vidovima suvremene umjetničke prakse u Hrvatskoj, regiji i šire, s tradicijom kontinuiranog izlaženja od 1966. godine. Objavljuje ga Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu dvaput godišnje kao dvojezično izdanje, a od 2008. koncepciju i uredništvo broja potpisuju i gostujući urednici.

Zaviri ovdje.