Pedagoška zrelost i spoznaje o potrebama usvojenosti znanja koja učenik može koristiti u svakodnevnom životu, kao i nužnost intenziviranja stjecanja i razvoja osnovne prirodoslovne pismenosti od najranijih dobnih skupina učenika, krajem devedesetih godina potakla je učiteljice prirodne skupine predmeta na drugačija promišljanja u vezi organizacije redovne nastave i izvannastavnih aktivnosti. Takva promišljanja nastavnica biologije i kemije Maja Kovačević i       nastavnica fizike i matematike Emilija Cuculić pretočile su u osmišljavanje projekta Prirodoslovlje koji je znatno izmijenio pristup poučavanju i učenju predmeta iz prirodoslovne skupine.

Višegodišnje organiziranje zajedničkih aktivnosti, što su u praksi provodile učiteljice kemije i fizike, kao npr. rad na terenu, priprema interdisciplinarnih tematskih projekata, organizacija suradničkog timskog rada u redovnoj nastavi te korelacija i integracija sadržaja u planiranju redovne nastave biologije, kemije i fizike tijekom godina bile su dobra osnova, poticaj, ali i čvrsti oslonac za osmišljavanje projekta pa se ideja o prirodoslovlju i prirodoslovcima u O.Š. „Brajda“ pretočila u priču koja i danas traje.

IMG_5226

Kao rezultat nastala je izvannastavna interesna skupina Prirodoslovlje koja okuplja velik broj učenika od petog do osmog razreda.

Tijekom vremena, a posebno od 2005. godine uvođenjem HNOS-a i 2009. godine NOK-a koji nastavu prirodnih predmeta utemeljuju na načelima problemsko-istraživačke i projektne nastave, projekt Prirodoslovlje potvrdio je opravdanost postojanja i ispravnost naših razmišljanja u vezi učenja prirodnih predmeta.

Priča o prirodoslovlju i prirodoslovcima iz godine u godinu razvijala se i obogaćivala novim sadržajima i uspjesima pa danas ponosno možemo reći da je škola „Brajda“ prepoznatljiva po aktivnostima rada prirodoslovaca.

Od početka rada učenici - prirodoslovci sa svojim mentoricama proširivali su i nadograđivali znanja iz prirodoslovnog područja, ali pored toga uključivanje učenika u rad u skupinama privlačan je način rada, metode su to i putevi stjecanja znanja, razvijaju se međusobna suradnja u ostvarivanju zadataka i odnosi uvažavanja različitosti u mogućnostima napredovanja, osjećaj dijeljenja odgovornosti oko izvršavanja zadataka daje im sigurnost, a prijateljska suradnja i druženje učenicima su posebni poticaj za zajednički rad. Vrijeme je pokazalo da učenici u skupini bezrezervno nalaze mjesto ostvarivanja svojih interesa, mjesto gdje mogu izraziti i prikazati svoje sposobnosti, kreativnost i stvaralačke vještine i tako razviti zavidnu razinu različitih kompetencija za nastavak školovanja.

IMG_5233

Nakon dugogodišnjeg rada možemo reći: cilj projekta Prirodoslovlje je ostvaren. Iza nas su vrijedna iskustva, brojni projekti i zapaženi rezultati. Tijekom suradničkog rada, voditeljice i učenici pomno su planirali i organizirali stručne ekskurzije i terensku nastavu, a kao rezultat rada na terenu nastajali su nastavni interdisciplinarni razredni i školski projekti čiji su prikazi svake godine predstavljani u školi na Danu znanosti - danu prirodoslovlja, Otvorenim danima predstavljanja škole, Svjetskom danu zaštite voda, u gradu na Festivalu znanosti, na natjecanjima HFD i MIPRU, kao i u školskom programu Hrvatske televizije.

Pregledom arhivskih i fotozapisa s radošću se sjećamo inovativnih, uvijek sadržajno aktualnih, izvedbeno zanimljivih performansa i posebno uspješnih projekata, interaktivnih radionica, plakata i multimedijskih zapisa, kao npr: Putuj, gledaj, uči, Otvori vrata znanosti, Gola fizika i kemija, Vrbnički vinogradi, Od ideje do izuma, Od špilje do zvijezda, Osjetilima osjetih svijet svoj, Kemijska industrija u Brajdogradu, Priča tri znanstvenika, Moć bobice, Mozaik zvuka i svjetlosti, Gospodari prstena, Animacija eksperimenata iz fizike i kemije, Bura i dr.

cover

Ovogodišnjim ostvarivanjem projekta Komunicirajmo za +5, čiji smo prikaz upriličili za Dan znanosti – dan prirodoslovlja, u iznalaženju novih strategija učenja od prikupljanja i obrade informacija i podataka, izrade i prikaza projekta vezanih uz temu Stiropor kao izolacioni materijal napravili smo iskorak. Cilj projekta, pravila i značaj uspješne komunikacije, ostvarili smo u uspješnoj suradnji s učenicima i mentoricom O.Š. „Vladimir Nazor“ iz Pazina.

Tijekom izrade projekta učenici su otkrili značaj i vrijednost usmjerene komunikacije pri provedbi istraživačkog rada.

  • prikupljali su i razmjenjivali informacije i mišljenja
  • usklađivali stavove
  • usvajali komunikacijske vještine
  • stjecali pozitivne navike pri korištenju suvremenih komunikacijskih medija (internet, Skype, e-pošta, Facebook i sl.)
  • razvijali kulturu komunikacijskih vještina kroz direktne osobne kontakte i neposredne i posredne kontakte s publikom