Priznanje joj je dodijeljeno na 47. skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva u Zadru, 6. listopada u Providurovoj palači.

Kandidaturu Lare Pavić za ovo vrijedno stručno priznanje istaknula je Gradska knjižnica Rijeka a svoju potporu dalo je dvanaest narodnih knjižnica Primorsko-goranske županije: Gradska knjižnica Bakar, Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar, Gradska knjižnica „Janet Majnarich“ Delnice, Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica, Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj, Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski, Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija, Gradska knjižnica Rab, Knjižnica i čitaonica "Ivan Goran Kovačić" Vrbovsko, Narodna knjižnica Kostrena, Narodna knjižnica i čitaonica Bribir i Narodna knjižnica i čitaonica "Halubajska zora" Viškovo kao i Sekcija za narodne knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva.

Lara Pavić magistra je komparativne književnosti, magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti, magistra bibliotekarstva te magistra lingvistike.

Sudjelovala je u završnim fazama umrežavanja narodnih i školskih knjižnica PGŽ u jedinstveni knjižnično-informacijski sustav Zaki te redovito educira kolege i kolegice za rad u različitim modulima programa. 

U Gradskoj knjižnici Rijeka zaposlila se  2017. godine te radila je u središnjim odjelima i ograncima sa svim korisničkim skupinama. Radeći na različitim lokacijama Knjižnice iskazala se kvalitetnim obavljanjem knjižničarskih zadaća, komunikacijskim sposobnostima i visokom pouzdanošću istodobno se pokazavši kao uzorna kolegica i vrijedna suradnica. Od 2019. godine zaposlena je na radnom mjestu stručne suradnice za matičnu djelatnost u Županijskoj matičnoj razvojnoj službi GKR čime se još intenzivnije nastavlja profesionalno razvijati, educirati se i stjecati nova znanja i vještine koje svakodnevno primjenjuje u radu pružajući stručnu podršku narodnim i školskim knjižničarima Primorsko-goranske županije.

Sudjelovala je u završnim fazama umrežavanja narodnih i školskih knjižnica PGŽ u jedinstveni knjižnično-informacijski sustav Zaki te redovito educira kolege i kolegice za rad u različitim modulima programa.  Osim stručno-savjetodavne pomoći, redovno izrađuje kataložne zapise na zahtjev narodnih i školskih knjižnica u PGŽ.

Na vlastitu inicijativu 2020. g. uključila se u rad s posebnim skupinama korisnika u sklopu projekta „Dostava knjiga na kućni prag“ koji Gradska knjižnica Rijeka organizira za svoje nepokretne i slabo pokretne korisnike.

Članica je radnog tima projekta Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije, koji koordinira Gradska knjižnica Rijeka u suradnji s drugim narodnim knjižnicama u Županiji, a čiji je cilj izgradnja zavičajne digitalne knjižnice Primorsko-goranske županije, temeljene na kooperativnom modelu.

Redovito se stručno usavršava putem tečajeva CSSU-a, skupova u organizaciji HKD-a, webinara, ali i individualno istraživanjem i praćenjem recentne domaće i inozemne stručne literature.

Autorica je triju znanstvenih i stručnih radova iz područja knjižničarstva objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske te izlaže na stručnim skupovima.

Članica je Knjižničarskog društva Rijeka te članica uredništva časopisa "Knjižničar/Knjižničarka".

Dobitnica je nagrade za najbolju studenticu bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2015./2016. koju dodjeljuje Zaklada Dr. Ljerka Markić- Čučuković.

U kontekstu razvojnih procesa Gradske knjižnice Rijeka iskazuje se proaktivnim pristupom i timskom suradnjom.

Čestitamo našoj Lari  na ovom vrijednom stručnom priznanju koje će joj zasigurno biti dodatni poticaj!