Važnost volontiranja općenito se može iskazati putem glavnih rezultata do kojih ono dovodi: 1) Volontiranje pomaže u stvaranju stabilnog i povezanijeg društva – zajednički rad pojedinaca za dobrobit zajednice; volonterske akcije potiču povjerenje i suradnju, odnosno stvaraju društveni kapital;

2) Volontiranje dodaje vrijednost uslugama koje osigurava država – mnoge aktivnosti u koje su ljudi uključuju dobrovoljno predstavljaju vrijednu dopunu uslugama koje pruža država.

Prema Općoj deklaraciji o volonterstvu Međunarodnog saveza volontera iz 2001. godine, volonterstvo je jedan od kamena temeljaca civilnoga društva, jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva zauzimanja za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljudi.

U današnje doba, doba ubrzanih i stalnih promjena, volonterstvo se pokazuje kao jedan od alata za razvoj, jačanje i održivost zajednica u kojima živimo te za poboljšanje položaja i uključivanje „isključenih“ pojedinaca/ki u život zajednice (kroz stjecanje iskustva, razvoj novih i usavršavanje postojećih znanja i vještina). 

Legislativa u RH

U Republici Hrvatskoj volonterstvo je regulirano Zakonom o volonterstvu (NN, 58/07 i 22/13). Volontiranjem se u Hrvatskoj smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez isplate novčane nagrade ili druge imovinske koristi. 

Školsko volontiranje, kao oblik volontiranja, predstavlja koncept u kojem škole, kao odgojno-obrazovne institucije, mogu promicati, poticati i organizirati volonterski rad. Uloga škole, u ovom kontekstu, uključuje: informiranje učenika/ca o vrijednostima i mogućnostima volontiranja te pružanje podrške učenicima/ama kod organiziranja volonterskih aktivnosti unutar i izvan škole. 

Prethodno spomenutim zakonima regulira se i tko je volonter/ka, što je posebno važno u kontekstu školskog volontiranja. Tako se primjerice, volonterom/kom smatra osoba koja ima najmanje 15 godina, a maloljetne osobe s navršenih 15 godina sklapaju ugovor o volontiranju i volontiraju samo uz pisanu suglasnost roditelja odnosno zakonskog zastupnika/ce. Što se tiče volontiranja osoba mlađih od 15 godina, odnosno odgoja za volontiranje, potrebno je da s aktivnostima bude suglasan zakonski zastupnik/ca te da se aktivnosti ne obavljaju u razdoblju između 20 h i 6 h radnim danom te između 23 h i 6 h vikendom ili praznicima. Također organizator volontiranja mora biti odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje u odgojne i obrazovne svrhe uz suglasnost nadležnih tijela. Ovakvom regulativom potiče se upravo odgojno-obrazovne institucije da aktivnije i intenzivnije promiču i provode volontiranje unutar svojih institucija. 

Školsko volontiranje i projekt „Pokreni sebe, promijeni svijet“

Uloga volonterstva, kao jednog od najčešćih i najzastupljenijih oblika građanskog aktivizma, prepoznata je u razvijenim društvima zapadne demokracije, posebice unutar sustava odgoja i obrazovanja gdje škole preuzimaju aktivnu ulogu u poticanju i razvoju školskog volontiranja. U Hrvatskoj, naprotiv, volonterstvo još uvijek nije odgovarajuće zastupljeno u školskim kurikulumima te mu se ne posvećuje potrebita pažnja na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Vlada Republike Hrvatske u Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine naglašava potrebu za dodatnim naporima kako bi se odgoj za volontiranje i volonterske aktivnosti sustavno uključio u odgojno-obrazovni sustav. Jedan takav napor može se prepoznati u projektu pod nazivom „Pokreni sebe, promijeni svijet - mobilizacija potencijala volontiranja u prevenciji nasilja među mladima“ kojemu je cilj bolje prepoznavanje i korištenje potencijala volontiranja u prevenciji nasilja među mladima. Projekt je financiran od strane Europske unije i sufinanciran od strane Grada Zagreba i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se u partnerskoj suradnji Volonterskog centra Zagreb s ostalim regionalnim volonterskim centrima u Hrvatskoj – Volonterskim centrom Osijek, Udrugom Mi, Udrugom za razvoj civilnog društva SMART, kao i s Gradom Zagrebom i Gradom Osijekom. 

S obzirom na to da se kao jedan od problema u promicanju i razvijanju volonterstva, posebice onog školskog, naglašava činjenica da odgojno-obrazovne institucije ne raspolažu adekvatnim resursima niti mogućnostima potrebnima za pružanje podrške za usavršavanje nastavnika/ca u ovom području, ovaj projekt nastoji pomoći upravo u rješavanju navedenog problema. To dakle čini putem aktivnosti educiranja djelatnika/ca javnih ustanova za odgoj, obrazovanje i skrb za mlade s područja cijele Hrvatske o menadžmentu volontera/ki te pružanja kontinuirane podrške u provođenju volonterskih programa ustanova. 

Na području Primorsko-goranske županije u projekt se uključilo 9 javnih ustanova iz područja odgoja, obrazovanja i skrbi za mlade čiji su zaposlenici/ce sudjelovali u Modularnoj izobrazbi u području menadžmenta volontera/ki. U kontekstu ovoga projekta, menadžment volontera/ki podrazumijeva razvijanje sposobnosti, vještina, znanja i stavova djelatnika/ca javnih ustanova za odgoj, obrazovanje i skrb mladih, u cilju unaprjeđivanja volonterskih aktivnosti, uvođenja volonterskog programa, pozivanja, uključivanja, educiranja, praćenja i motiviranja volontera/ki u ustanovama u kojima djeluju. Po završetku modularne izobrazbe djelatnici/ce su uveli ili poboljšali postojeće volonterske programe za (vanjske) volontere/ke u javnim institucijama. Do sada su u navedenim javnim ustanovama provedene dvadeset i dvije volonterske akcije koje su uključivale 303 učenika/ce volontera/ke i 1 volontera/ku iz zajednice. Iz niza zanimljivih i pohvalnih volonterskih akcija koje su provele spomenute javne ustanove uključene u projekt izdvajamo nekoliko njih:

Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja provela je akciju uređenja prostora Peek&Poke - Muzeja djetinjstva od 9. do 11. listopada 2013. Šestero učenika/ca pomagalo je u soboslikanju i čišćenju prostora, izrađivali su drvenu kućicu i slagali igračke za postavu Muzeja. Učenici/ce su se imali/e prilike upoznati sa starim igračkama i pričama vezanim uz njih. Također su osjetili korist svojega rada.

(Anica Mršulja, Renata Domijan, koordinatorice volontera/ki)

Učenički dom Kvarner u razdoblju od 15. do 30 listopada 2013. proveo je volontersku  akciju prikupljanja igračaka i školskog pribora dječjem vrtiću “Veseljko”.Tijekom trajanja akcije učenici/ce i odgajatelji/ce prikupljali su potrebne igračke i školski pribor za dječji vrtić. U akciji je aktivno sudjelovalo 15-20 učenika/ca iz svih odgojnih skupina. Također tijekom cijele akcije koordinatorica volontera Učeničkog doma „Kvarner“ bila je u kontaktu s roditeljima jednog dječaka te su pokrenuli inicijativu prikupljanja potrebnih igračaka i školskog pribora. U posjet vrtiću išla je koordinatorica, odgajateljica te dvije učenice i učenik.

(Nataša Vučić, Eva Stlinović Delić, koordinatorice volontera/ki)

Ugostiteljska škola Opatija provodi volontersku akciju  Projekt „21“ - edukacija ugostiteljskog posluživanja za djecu s Downovim sindromom, koja je započela 25. listopada 2013. i trajat će do kraja školske godine. Akcija je zamišljena na način da 6 učenika/ca 3. razreda Ugostiteljske škole (smjer konobar/ica) poučava mlade s Downovim sindromom iz Udruge Rijeka 21 o ugostiteljskom posluživanju. Radi se o pripremnim poslovima konobara/ice, načinima posluživanja hrane i pića, važnosti primjerenog ophođenja s gostima te mnoga druga korisna saznanja vezana uz navedeno zanimanje. Učenici/ce i njihovi vršnjaci/kinje iz Udruge sastaju se svakog drugog petka u kabinetu posluživanja u Ugostiteljskoj školi i odrađuju vježbe u trajanju od sat vremena. Na kraju školske godine sudionici projekta „21“ zajedno sa svojim učenicima/ama-mentorima/cama imat će priliku javnosti demonstrirati naučene vještine posluživanja hrane i pića. Volonterska akcija pokrenuta je radi poticanja druženja mladih s Downovim sindromom i njihovih vršnjaka/kinja. Edukacijom se želi istaknuti kako svaka novostečena vještina uvelike olakšava život osobe s Downovim sindromom te pruža priliku za osamostaljivanje i potpunije uključivanje u cjelokupni život u zajednici. 

(Marta Viduka, Jelena Barić, koordinatorice volontera/ki)

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka proveo je volontersku akciju Božićno darivanje u razdoblju od 9. do 24. prosinca 2013. Volonteri volonterskog kluba DZO Rijeka izradili su i podijelili prigodne poklone Dječjoj bolnici Kantrida (odjel onkologije), Prihvatilištu za beskućnike Ruže Sv. Franje te korisnicima/ama Doma za psihički bolesne osobe Turnić. U akciju je bila uključena i predstavnica Udruge Koraci koja je pomagala u pečenju gline, glaziranju i krajnjem dekoriranju. Volontere/ke je priprema darova i samo darivanje veselilo te je pridonijelo razvijanju osjećaja vlastite vrijednosti. Pri samom darivanju pokazali su se strpljivima, suosjećajnima te pristojnima u ophođenju i komunikaciji. Volonteri/ke su nakon darivanja izrazili svoje zadovoljstvo učinjenim, ponos na svoje sposobnosti te predložili da se ovakve akcije nastavljaju. 

(Katarina Storelli, Sandra Livada, koordinatorice volontera/ki)

Školsko volontiranje – zašto je nužno

Školsko volontiranje ima mnogo prednosti kako za učenike/ce volontere/ke, tako i za školu te cjelokupno društvo. Među njima važno je istaknuti da učenici/ce volontirajući razvijaju samopoštovanje, stječu nova znanja i vještine te nova poznanstva, osjećaju se korisnima te korisno provode svoje slobodno vrijeme, a neki od njih, volontirajući za druge, stječu svoja prva profesionalna iskustva. U mnogobrojnoj literaturi ističe se da mladi volontiranjem razvijaju razumijevanje za društvene probleme i suosjećanje s drugima; uče socijalne vještine i razvijaju moralne i etičke koncepte te volontirajući imaju utjecaj na društvene promjene. Sve navedeno od posebnog je značaja u kontekstu promjene razumijevanja obrazovanja, gdje se naglasak stavlja na cjeloživotno učenje, posebice na neformalno obrazovanje i iskustveno učenje.

Škole, s druge strane, uvođenjem volonterskog programa dobivaju školski kurikulum obogaćen novim vrijednostima i vještinama (posebno u kontekstu građanskog odgoja i obrazovanja), povećanu kvalitetu rada te odnosa između nastavnika/ca i učenika/ca. Važno je istaknuti da učenici/ce volonteri/ke mogu pružiti i dodatnu pomoć školskom osoblju; mogu utjecati na smanjenje negativnih ponašanja među mladima, a zasigurno će pomoći i u stvaranju jačeg partnerstva s cjelokupnom zajednicom te promicanju pozitivne slike o školi u javnosti. 

Za društvo u cjelini volontiranje mladih ima dalekosežne pozitivne posljedice među kojima navodimo: veću građansku odgovornost i aktivizam među mladima, prevenciju poremećaja u ponašanju, bolju konkurentnost mladih na tržištu rada te bolju socijalnu inkluziju mladih u društvo.

Brojni su primjeri pohvalnih i kvalitetnih volonterskih akcija među mladima. Umjesto izbora iz niza primjera školskog volontiranja, zadnji dio ovoga rada prepustit ćemo nekim idejama koje mogu pomoći budućim i sadašnjim učenicima/ama volonterima/kama ili pak budućim i sadašnjim koordinatorima/cama volontera/ki u odgojno-obrazovnim institucijama u pokretanju vlastitih volonterskih programa i akcija. Uz pomoć 366 ideja Sveučilišta Nebraska – Lincoln napravili smo popis koji možda potakne maštu i pomogne upravo u promišljanju vaših volonterskih aktivnosti.

Općenite ideje

Osmisliti kampanju za promicanje tolerancije i razumijevanje različitosti

Vođenje kluba mladih/volonterskog kluba

Izrada rođendanskih čestitki za starije osobe

Organiziranje razmjene učenika/ca iz urbanih i ruralnih sredina s ciljem promocije međusobnog razumijevanja

Čitanje knjiga djeci, slijepim i starijim osobama

Prikupljanje nekorištenih kozmetičkih proizvoda za centar za (zlostavljane) žene

Organiziranje aukcije knjiga te doniranje prikupljenih sredstava (npr. lokalnoj knjižnici)

Pomaganje siromašnima/beskućnicima

Pomoć u pripremi i/ili posluživanju obroka u Prihvatilištu/Pučkoj kuhinji 

Organiziranje izleta za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi/napuštenu djecu

Umjetnost i sport

Pomoć u učenju sviranja instrumenta

Formiranje grupe koja će besplatno svirati na različitim događanjima (npr. za Božić u domu za starije osobe)

Pisanje i produkcija dramskog komada na određenu temu te njegova izvedba (npr. u domu za napuštenu djecu, centru za osobe s teškoćama)

Okoliš

Izrada hranilica za ptice na javnim mjestima

Pokretanje kampanje koja promiče biciklizam i šetanje

Pokretanje centra za reciklažu u školi 

Organiziranje natjecanja za izume izrađene od recikliranog materijala, njihova prodaja te doniranje prikupljenih sredstava

Sakupljanje smeća na lokalnom događaju

Školske aktivnosti

Pokretanje kampanje protiv pušenja koja potiče učenike/ce da ne puše/prestanu pušiti

Izrađivanje radova i dekoracija u sklopu sata likovne kulture te doniranje istih socijalno isključenim skupinama

Pisanje knjige ili izrada slikovnice za djecu 

Organiziranje sekcije čitanja za djecu u lokalnoj školi ili knjižnici

Pokretanje i volontiranje u školskom radiju ili školskim novinama

Starije osobe

Organiziranje popodnevnog druženja sa starijim osobama smještenima u domu

Pomoć u učenju starijih osoba kako koristiti računalo i internet

Životinje

Sudjelovanje u udomiteljskom programu za životinje (neki azili imaju programe privremenog udomiteljstva dok životinje ne pronađu trajni smještaj)

Volontiranje u azilima za napuštene životinje

Osobe s posebnim potrebama

Prikupljanje sredstava za pisaći stroj za pisanje Brailleovim pismom ili adekvatnih knjiga za slijepu djecu ili djecu s oštećenjem vida

Volontiranje u udruzi/instituciji koja radi s djecom s teškoćama

Prikupljanje sredstava za gradnju rampe za osobe u invalidskim kolicima

Organiziranje knjižnice za djecu smještenu u bolnici

Izrada i dijeljenje čestitki za Valentinovo 

Posjet rehabilitacijskom centru te učenje s osobama s posebnim potrebama

Preporuka za čitanje 

Priručnik Generacija za V – Zašto i kako organizirati volonterski program u školi namijenjen je profesorima, nastavnicima i ostalim stručnim djelatnicima osnovnih i srednjih škola i svima ostalima koji su uključeni u obrazovni proces, a imaju želju/potrebu kreirati okruženje u okviru škole koje će omogućiti poticanje djece i mladih na volonterske aktivnosti s jedne strane, te otvoriti školu zajednici i omogućiti uključivanje zajednice u školu. Priručnik prikazuje korake ciklusa razvoja programa školskog volontiranja s praktičnim primjerima i korisnim alatima koji vam mogu pomoći prilikom postavljanja programa volontiranja u školi. Možete ga dobiti besplatno u digitalnom ili hard copy formatu, u Udruzi za razvoj civilnog društva SMART – Volonterski centar Rijeka, Blaža Polića 2/IV, 051/332-750. 

Genaracija za V