GKR-novi-ID-prezentacija-objava-magazin1


GKR-novi-ID-prezentacija-objava-magazin2


GKR-novi-ID-prezentacija-objava-magazin3


GKR-novi-ID-prezentacija-objava-magazin4


GKR-novi-ID-prezentacija-objava-magazin5


GKR-novi-ID-prezentacija-objava-magazin6


GKR-novi-ID-logo-video-4

Vizual je izradio Studio Cipmann. Službeno, Cipmann je studio za grafički dizajn i copywriting. Neslužbeno, Čipmanke (a.k.a. Nina Raimann i Martina Čip) kombiniraju vizualno i jezično za raznorazne namjene, a najčešće stvaraju vizualne identitete, imena i slogane. Vesele ljude neočekivanim detaljima i uživaju u radu od 2011. godine.