3D printanje je aktivnost zamišljena kao praktično druženje uz uvid u rekreativni svijet korištenja 3D printera.

Sudionici će kroz igru i konkretne primjere vidjeti i isprobati osnove 3D printanja, te sastaviti i urediti modularne printeve koje će po završetku radionice ponijeti sa sobom.

Trajanje: ponedjeljak - petak, od 18 do 19,30 / 26.-30.9.

Mjesto održavanja: Dječja kuća (kontejner, 4. kat)

Voditeljica: Anita Pešut, profesorica i knjižničarka

Projekt provodi Udruga za sindrom Down Rijeka 21 u partnerstvu s Udrugom CTK Rijeka, Udrugom Muzikopter, Gradom Rijekom, Gradskim kazalištem lutaka Rijeka, Gradskom knjižnicom Rijeka te Gradskom knjižnicom i čitaonicom Viktor Car Emin Opatija.
Projektom ZAJEDNICA SKRBI unaprijedit će se kapaciteti OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe osoba s Down sindromom (ODS) u Primorsko-goranskoj županiji. Nizom edukacija koje će provoditi partneri između sebe te uz podršku stručnjaka projektni konzorcij će se osposobiti za pružanje podrške ODS. U sklopu projekta pokrenut će se nekoliko lokalnih inicijativa s ciljem socijalnog uključivanja i unapređenja kvalitete života ODS. U suradnji s lokalnom zajednicom izradit će se plan pružanja podrške osobama s poteškoćama, s fokusom na krizne situacije.
Cilj projekta ZAJEDNICA SKRBI jest jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa podrške i pokretanja suradnje s relevantnim dionicima u lokalnoj zajednici za pružanje sveobuhvatne podrške osoba s Down sindromom.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Capture

Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu isključiva su odgovornost Gradske knjižnice Rijeka i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Organizacija radionice izrade taktilne slikovnice je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 494.363,08 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 74.154,46 kn i iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 420.208,62 kn.