Jasper Ridley: Slobodni zidari

Autor Jasper Ridley, povjesničar i biograf, želio je ovom knjigom dati objektivan prikaz povijesti slobodnog zidarstva, razdvojiti istinu od mita. U svojim istraživanjima koristio se velikim brojem zapisa, koji su navedeni u bibliografiji, a mnogi od njih su građa Knjižnice i muzeja slobodnog zidarstva u Freemason's Hallu u Londonu. Opisuje se razvoj slobodnog zidarstva od radnika zidara u srednjem vijeku do "gospode zidara" iz Velike lože osnovane 1717. i istražuje uloga masonskog bratstva u ključnim trenucima moderne povijesti.

Pogledaj katalog >>

John J. Robinson: Rođeni u krvi : izgubljene tajne masonerije

John J. Robinson gaji poseban interes za povijest srednjovjekovne Britanije i križarske ratove. Njegovo istraživanje tajni slobodnih zidara potaknuto je istraživanjem seljačke bune u Engleskoj 1381. U radu se koristio knjižnicom Masonskog hrama u Cincinnatiju (Ohio) i iskazima brojnih slobodnih zidara. Uspostavljanjem veze između slobodnih zidara i francuskog templarskog reda dobiveni su mjnogi odgovori. U dodatku knjige je prijevod papinske enciklike Humanum Genus, najobuhvatnije papinske osude slobodnog zidarstva, popis bibliografije i kazalo.

Pogledaj katalog >>

Christopher Knight i Robert Lomas: Hiramova knjiga : slobodno zidarstvo, Venera i tajni ključ Isusova života

Knjiga je rezultat četrnaestogodišnjeg istraživačkog rada dvojice autora, pripadnika slobodnog zidarstva o podrijetlu i značenju slobodnozidarskih obreda. Oni su pomno rekonstruirali davno zaboravljenu priču sastavljenu od raštrkanih obreda slobodnog zidarstva i nazvali je "slobodnozidarski zavjet", jer pripovijeda i priču iz Biblije, te opisuje događaje koji se u njoj ne spominju.

Pogledaj katalog >>

Branko Šömen: Amenkamen : slobodnozidarska čitanka

Priređivač nastoji čitatelja upoznati s poviješću, učenjem i ritualima tog tajnog društva i približiti mu razmišljanja njegovih istaknutih članova, kako hrvatskih, tako i stranih. Sadrži i radove velikih imena poput Tolstoja, Fichtea, Wildea, Lessinga, Puškina, Twaina, Stendhala i Vidrića, u kojima oni iznose svoje ciljeve, vizije i znanje, otkrivajući čitatelju bratstvo Slobodnih Zidara kao zajednicu ljudi posvećenih humanom djelovanju, dobročinstvu, međuljudskom razumijevanju i pronicanju vječnih tajni čovjekove egzistencije.

Pogledaj katalog >>

Albert Gallatin Mackey: Povijest slobodnog zidarstva

Opširno djelo u kojem se na pregledan način donosi povijest slobodnog zidarstva. Prema autoru, nju je moguće podijeliti na pretpovijesno i povijesno razdoblje, a oba su podjednako zastupljena u knjizi. Pretpovijesno razdoblje karakteriziraju legende, mitovi i tradicija koja masonstvo smješta u rane početke civilizacije i o tom razdoblju nemamo sigurnih i preciznih podataka. Povijesni period odlikuju vjerodostojni dokumenti i smješten je na početak 18 st. kada su osnovane prve lože. U knjizi autor uspješno spaja povijesno-znanstveni i popularni pristup, smatrajući da su legende o hramu i drevni misteriji duhovna i ideološka podloga slobodnog zidarstva, ali da njegov nastanak ne treba datirati ranije od razdoblja novoga vijeka.

Pogledaj katalog >>

Alexander Piatigorsky: Tko se boji slobodnih zidara? : fenomenologija slobodnog zidarstva

Slobodni zidari od vremena svog nastanka izazivaju dvojake komentare, od isključivo pozitivnih do isključivo negativnih ocjena svog djelovanja s neprestanom sumnjom na njihov tobožnji presudni utjecaj u mnogim društvima. Profesor Piatigorsky, redoviti profesor na Školi orijentalnih i afričkih studija pri Sveučilištu u Londonu, izlaže u knjizi načine djelovanja slobodnih zidara i pri tom uzima u obzir različita gledišta, kao i svjedoke iz njihovih redova, ali i istodobno i njihove oštre kritičare. Knjiga predstavlja pokušaj upoznavanja čitatelja sa simbolikom slobodnih zidara, a pri tom je oslobođena bauka tajnovitosti ili floskula o umješanosti masona u sve bitnije društvene, političke i gospodarske procese današnjeg svijeta.

Pogledaj katalog >>

Christopher Knight i Robert Lomas: Hiramov ključ : faraoni, slobodni zidari i otkriće tajnih Isusovih svitaka

Analizirajući i uspoređujući stare egipatske zapise, Stari i Novi zavjet, rane kršćanske i rabinske tekstove, svitke s Mrtvoga mora i obrede masonerije, autori pokušavaju rekonstruirati izgubljenu priču o Isusu i njegovu bratu Jakovu te opisati njihova nastojanja ka uspostavljanju "Kraljevstva nebeskog" na zemlji, koristeći se masonskim stiliziranim obredima. U svjetlu toga središnjim likom se ukazuje Hiram Abif, graditelj u hramu kralja Salomona kojeg su ubila trojica njegovih vlastitih ljudi. Stilizirana smrt i uskrsnuće kandidata (čin kojim on postaje Meštar Mason) upućuje u svojoj simbolici upravo na Hiramovu smrt. Autori na kraju smjelo zaključuju da je ustrojavanje kršćanske Crkve bila politička domišljatost, a ne nasljedovanje osobe Isusa Krista...

Pogledaj katalog >>

Christopher Knight i Robert Lomas: Drugi Mesija : templari, torinsko platno i velika tajna slobodnoga zidarstva

Više od sedam stoljeća štovao se komad platna jer se vjerovalo da ono nosi sliku raspetoga Isusa Krista. Godine 1988. rezultati datiranja radioaktivnim ugljikom pokazali su da tkanina nije starija od 1260. godine. Nov dokaz uvjerljivo potvrđuje da se ne radi o krivotvorini ali, ni o slici Isusa Krista. Otkrivajući zagonetku Pokrova ova knjiga donosi mnogo dublju tajnu: istinu o izravnoj povezanosti toga srednjovjekovnog predmeta s Isusom i čovjekom za kojega se vjeruje da je bio Isusov nasljednik. Čuvari te velike tajne učinili su sve kako bi je skrili od ostatka svijeta, pa čak i od svojih članova. No, pri tome nisu uspjeli uništiti dokaz, a on je skriven u odbačenim obredima Slobodnoga zidarstva. "Drugi Mesija" otkriva da Torinski pokrov nije tek ikona vladajuće Crkve nego znanstveni dokaz o drugoj, skrivenoj povijesti zapadne civilizacije i tajnih društava koja su njome upravljala.

Pogledaj katalog >>

Michael Baigent i Richard Leigh: Hram i loža

Autor u ovoj knjizi prati trag vitezova templara koji su nakon 1306. godine, nakon progona templara u Europi, pobjegli u Škotsku gdje će se templarska baština sačuvati u okrilju plemenitaških obitelji i prerasti u slobodno zidarstvo. Djelo pruža cjelovit pregled povijesti slobodnog zidarstva, od njegovog nastanka sve do kraja 18. stoljeća i njegovog utjecaja na Francusku revoluciju i američku borbu za nezavisnost, dvije revolucije koje su postavile temelje modernog društva.

Pogledaj katalog >>

Jim Marrs: Vladari iz sjene : skrivena povijest koja povezuje Trilateralnu komisiju, slobodne zidare i velike egipatske piramide

Autor donosi sintezu povijesnih činjenica o tajnim društvima koja koncentriraju moć od vremena drevnih civilizacija do danas, a koriste je za kontrolu čovječanstva na svim planovima izazivanjem ratnih sukoba, održavanjem klasnih razlika, manipulacijom tržištem dionica i kamatnih stopa, manipulacijom protoka informacija, u jednu riječ: vladaju našim životima i oblikuju našu svakidašnjicu.

Pogledaj katalog >>

John Salza: Masonstvo bez maske : bivši mason razotkriva tajne slobodnoga zidarstva

Pogled na slobodno zidarstvo iz katoličke perspektive. Masoni, odnosno slobodni zidari, naziv su za mistični, strogo hijerarhijsko organiziran pokret nastao u vrijeme liberalnog prosvjetiteljstva. Autor, bivši američki mason kroz devet poglavlja donosi pregled povijesti pokreta, objašnjava hijerarhiju, ideologiju, načine vrbovanja, odnos s Katoličkom Crkvom i planove masona za stvaranje novog svjetskog poretka.

Pogledaj katalog >>

Branko Šömen: Povijest slobodnog zidarstva u Hrvatskoj

Povijest slobodnog zidarstva u Hrvatskoj smještena je u društveni, povijesni i kulturni kontekst, a izbjegavajući jednodimenzionalno tumačenje, autor ističe vrijednosti slobodnog zidarstva kroz obrazovanje kao doživotan proces, otvorenost različitostima, temeljni ćudoredni stav, svijest o odgovornosti i poštivanju ljudskih bića, što zajedno čini put ka usavršavanju čovjeka, njegovom razvoju i zbližavanju sa svijetom i Bogom.

Pogledaj katalog >>

Jose Maria Caro y Rodriguez: Otkrivena tajna masona

U uvodnom dijelu Rodriguez ističe namjeru da upozna čitatelje s organizacijom i naukom masona koji su u bliskoj vezi s mnogim važnim pitanjima i događajima u svijetu. U cijelom nizu poglavlja autor piše o prirodi slobodnog zidarstva (ustroj, tajne, zakletve, obuka), odnosu masonstva i katoličanstva, masonskoj religiji, politici, moralu, podrijetlu masonstva i odnosu s drugim sektama, metodama slobodnozidarskog djelovanja, prijevarama te javnim osudama masonstva. Na kraju knjige objavljena je enciklika pape Lava XIII. "Ljudski rod" (1884) te bibliografija uporabljene literature. 

Pogledaj katalog >>

A. Knez: Slobodni zidari : tajna Hiramova družba

Na temelju proučavanja opsežne literature o slobodnim zidarima autor ove knjige (koja je prvi put objavljena 1939. godine u vlastitoj nakladi) daje ponajprije pregled teza o postanku ovoga snažnog tajnog društva, od onih koje spadaju u legendu, pa do povijesno potvrđenih činjenica o utemeljivanju prvih novovjekovnih loža u Engleskoj u 17.-om stoljeću. Ovo informativno štivo nastoji objasniti što je to slobodno zidarstvo i kakvi su mu ciljevi i ustrojstvo, te razliku između proklamiranih načela i stvarnoga djelovanja. Iako tvrdi da je istina o slobodnim zidarima negdje na presjeku između onoga što oni sami o sebi tvrde i onoga što o njima tvrde njihovi protivnici, autor ipak ponajviše govori o njihovoj upletenosti, nerijetko s negativnim predznakom, u mnoga velika zbivanja koja su promijenila sliku svijeta, a na ovim prostorima identificira ih kao idejne začetnike Jugoslavije i jugoslavenstva.

Pogledaj katalog >>

Klaus-Rüdiger Mai: Moć iz tame : tajna društva na djelu

Glasine da politikom i gospodarstvom, pa čak i našim životima, potajno upravljaju skrivena društva, nikako da utihnu. Drže li nevidljivi mračnjaci konce naše egzistencije u svojim rukama? Imaju li te utjecajne mreže moć koja je izvan kontrole? Jesu li nepoznate sile već odavno preuzele vlast? Ova knjiga pruža opsežan uvid u prošlost i sadašnjost najmoćnijih tajnih društava.

Pogledaj katalog >>