...o kojem će pričati i buduće generacije. Jedna od publikacija koja pokušava već sada pokrenuti dijalog o riječkoj arhitekturi nedavnih desetljeća je Arhitektura u Rijeci 1991. - 2018.

Arhitektura u Rijeci 1991. - 2018. je publikacija koja se bavi istraživanjem publiciranih ostvarenja riječke suvremene arhitekture kao i okolnostima njihovog nastanka. Publikaciju izdaje Društva arhitekata Rijeka (Sekcija), a nastala je u suradnji sa studentima Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci pod mentorstvom prof. Luke Skansija. Poseban naglasak je na prezentaciji arhitekture kroz fotografije, pa pruža značajno vizualno iskustvo.

Inače je dostupna u tiskanom izdanju, ali uslijed postojećih prilika Društvo arhitekata Rijeka ju je objavilo i u digitalnom obliku kao besplatno dostupnu publikaciju.

Prolistajte i počnite razmišljati o riječkoj arhitekturi. Dostupna je na linku ovdje.