Iako je danas gradsko naselje, Drenova je nekada bila selo na periferiji Rijeke. Jedna od karakteristika starih gradskih i seoskih sredina je postojanje šterni u kojima se je čuvala voda korištena za razne primjene. 

No šterne nisu bile samo mjesto gdje se je dolazilo po vodu - na njima se je družilo, saznavalo novosti... Diljem Drenove šterne je i danas moguće vidjeti u gotovo izvornom obliku, ali je njihov velik broj dio privatnih kuća te su sakrivene od očiju. Također, ljudi koji žive u zgradama gotovo više ni ne obraćaju pažnju na šterne jer imaju svoje slavine. 

Šterna je vrlo zahvalna kao motiv za suvenir - modeli koji nastanu mogu biti praktični, a mogu služiti kao običan ukras i sjećanje. Model napravljen sa svrhom drenovskog suvenira obogaćen je i natpisom Drenova tako da točno znamo na koje naselje se misli. 

Preuzmi STL datoteku modela: 

Snap 2015-04-14 at 19.10.37