Projekt AccessIT Plus nastavak je AccessIT projekta koji je s uspjehom razvio online obrazovni tečaj namijenjen zaposlenicima baštinskih institucija (knjižnice, muzeji, galerije, arhivi) u Grčkoj, Srbiji i Turskoj. AccessIT Plus širi prethodni projekt kako bi uključio Albaniju, Federaciju Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku i Hrvatsku. U njemu sudjelujemo kao jedini partner iz Hrvatske. 

EU_flag_cult_SL800

Projekt se financira pod programom Kultura 2007. - 2013. Jedan od ciljeva programa jest pružiti "potporu za transnacionalnu mobilnost kulturno-umjetničkih djela i proizvoda".

Projekti AccessIT i AccessIT Plus potiču institucije kulturnog nasljeđa da to čine u digitalnom obliku, koristeći dva online obrazovna tečaja za stjecanje neophodnih vještina kako bi knjižničari, kustosi i arhivisti digitalizirali svoje sadržaje i učinili ih dostupnima Europeani i drugim uslugama na mreži.

Prvi tečaj pod nazivom Digitalni repozitorij za male baštinske institucije pokriva: kako digitalizirati objekte kulturne baštine, kako ih pripremiti za online prezentaciju i kako ih opisati metapodacima. Uz neophodnu teoretsku pozadinu, tečaj također uključuje lekcije koje zaposlenicima malih institucija pokazuju kako stvoriti digitalni sadržaj visoke kvalitete i učiniti ga raspoloživim uslugama poput Europeane.

Drugi tečaj pod nazivom Suradnja s Europeanom namijenjen je onima koji svoj sadržaj žele proslijediti Europeani. Tečaj pokriva viziju koja stoji u pozadini Europeane i objašnjava njezinu tehničku infrastrukturu. Također, on pruža i detaljno objašnjenje postupaka koji se moraju slijediti kako bi digitalni izvori kulturne baštine bili dostupni putem Europeane.

Projekt traje od listopada 2011. do rujna 2013. g. Tijekom ovog razdoblja partneri projekta osuvremenit će postojeće tečajeve i prevesti ih na albanski, bosanski i hrvatski jezik. Postojeći grčki, srpski i turski tečajevi također će se osuvremeniti i dodatno prevesti. Nakon promidžbene kampanje u svakoj od zemalja tečajevi će biti dostupni online polaznicima. Tko uspješno završi tečaj dobit će za to certifikat. 

Dodatno, tijekom projekta osnovat će se pilot digitalne knjižnice u Albaniji, Federaciji BIH, Republici Srpskoj i Hrvatskoj a njihov će sadržaj također biti dostupan putem Europeane. Tijekom projekta će se obrazovati ključna grupa ljudi koja će biti jezgra za centre kompetencije koji će se ustanoviti u svakoj od zemalja.

Naši partneri u projektu su:

  • MDR Partners, UK (vodeći partneri) 
  • Poznan Supercomputing and Networking Centre, Poljska (tehnički partner) 
  • Središnja narodna knjižnica Veria, Grčka 
  • Biblioteka grada Beograda, Srbija 
  • Narodna knjižnica "Marin Barleti", Shkodra, Albania (pridruženi partner)
  • Javna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić", Tuzla, Federacija BIH
  • Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska.