Kratica koja znači konstruiranje potpomognuto računalom je modeliranje fizičkih sistema pomoću računala, koje omogućava interaktivnu i automatsku analizu varijanti dizajna te prikaz dizajna u obliku pogodnom za proizvodnju. Postoje različite vrste CAD-softvera - generički, namijenjen općim dizajenerskim poslovima, te specijalizirani, npr. arhitektonski, elektronički, električki, mehanički itd.