"Od 1. kolovoza do 14. rujna 2012. mogli ste u Narodnoj čitaonici u Rijeci razgledati izložbu stripova članova Stripaonice. Na njoj je bio izložen rezultat našega truda u protekloj godini, najbolji radovi članova Stripaonice. Izložba nas je potakla i na korak dalje kojim ćemo predstaviti naše radove. Riječ je o fanzinu. Naše brojne i kvalitetne radove objavljivat ćemo periodično u časopisu naslova – Stripaonica.Do službenog izlaska prvog broja uživajte u nultome broju kojega upravo držite u rukama. U njemu su okupljeni radovi izloženi na spomenutoj izložbi, dakle zamišljen je kao njezin katalog. A što možete očekivati u narednim brojevima? Moći ćete se nasmijati uz geg stripove, počet ćete napeto pratiti pojedine stripove u nastavcima, pročitati članke o našim najdražim stripovima i još mnogo toga." Kaže nam to uvod u nulti broj fanzina.

Da ne namećemo vlastiti sud, najbolje prosudite sami.