....3D printanja Anita Pešut donosi nekoliko jednostavnih početnih savjeta - gdje krenuti, što raditi, koji alat koristiti... 

Program se odvija kao dio edukativnih aktivnosti American Cornera Rijeka.