Takve opcije su obično znatno jeftinije od već sastavljenih 3D printera, ali traže dodatnu pažnju i trud. 

U tome se krije i užitak za svakog "makera". :)