Posuđenica iz engleskog jezika. Riječ je o metodi prijenosa znanja koja može biti korištena u obrazovnom procesu. Tutorijali obično raščlanjuju proces izrade na posebne korake kroz koje se provodi razumljivim i jasnim rječnikom. Konačni cilj tutorijala je da njegovim praćenjem i primjenom korisnik dođe do točno željenog rezultata. Imaju razne oblike te mogu biti sadržani od  teksta, fotografije, videa, grafičkih prikaza.